Thursday, March 21 2019
Posljednja vijest

Saopštenje: Pocinje realizacija aktivnosti u okviru IPA projekta “WELCOME”

mORSKO DOBROJavno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Institut za biologiju mora iz Kotora crnogorski su partneri u projektu “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability through reuse of Marine littEr – Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru.
Cilj projekta je održivo upravljanje plažama, sa fokusom na pitanja otpada koji do plaža dolazi iz mora, eroziju plaža i zaštitu dina, kao i jačanje prekogranične saradnje između institucija u Italiji, Albaniji i Crnoj Gori.
Aktivnosti ovog projekta će biti usmjerene na uklanjanje morskog otpada sa plaža, praćenje stanja i selektovanje otpada u skladu sa usvojenom metodologijom na osnovu EU Direktive, obnavljanje i ograđivanje dina i zaštita pješčanih plaža od erozije korišćenjem drvenog otpada sakupljenog sa plaža, te izrada Plana upravljanja prekograničnim morskim otpadom koji treba da doprinese uspostavljanju održivog i dugotrajnog sistema upravljanja morskim otpadom.
U projektu učestvuje 6 partnerskih institucija iz Italije, Albanije i Crne Gore, a vodeći partner WELCOME projekta je CoNISMa – Nacionalni interuniverzitetski konzorcijum za morske nauke iz Italije.
Početni sastanak, kojim je zvanično započela realizacija ovog projekta održan je sredinom aprila u gradu Leće u Italiji, a shodno dinamici projektnih aktivnosti, do kraja maja, svi partneri u projektu realizovaće prvu akciju čišćenja i selektovanja otpada na izabranim plažama. Akcije čišćenja odabranih plaža realizovaće se 6 puta tokom realizacije projekta radi poređenja podataka i identifikacije vrste i porijekla otpada koji na plaže dolazi iz mora i ušća rijeka.
Ovim projektom, u Crnoj Gori biće obuhvaćeni djelovi Velike plaže u Ulcinju, djelovi Bečićke plaže u Budvi i djelovi Blatne plaže u Herceg Novom, a prve akcije čišćenja i selektovanja otpada Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Instut za biologiju mora na ovim plažama realizovaće u četvrtak 18. 05. u Herceg Novom, 24. 05. u Ulcinju i 25. 05. u Budvi.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top