Wednesday, January 16 2019
Posljednja vijest

SDP: PRIGOVOR UPUCEN OPSTINSKOJ IZBORNOJ KOMISIJI

Naser ResulbegovicOPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA ULCINJ

Na osnovu Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 004/98 od 18.02.1998, 005/98 od 25.02.1998, 017/98 od 20.05.1998, 014/00 od 17.03.2000, 018/00 od 1.03.2000, Službeni list Savezne Republike Jugoslavije”, br. 073/00 od 29.12.2000, 009/01 od 22.02.2001, 041/02 od 02.08.2002, 046/02 od 10.09.2002, 045/04 od 02.07.2004, 048/06 od 28.07.2006, 056/06 od 07.09.2006, Službeni list Crne Gore”, br. 046/11 od 16.09.2011, 014/14 od 22.03.2014, 047/14 od 07.11.2014, 012/16 od 23.02.2016, 060/17 od 30.09.2017) člana 107 i člana 108 stav 1 podnosimo
PRIGOVOR

protiv odluka, radnji i očiglednih propusta biračkih odbora broj: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 30, 31, 34, 37 učinjenih povodom izbora za odbornike u Skupštini opštine Ulcinj održanih 4.02.2018. godine.

– Predlažemo da OIK, u skladu sa članom 89 stav 9 Zakona o izboru odbornika i poslanika, a zbog utvrđenih i materijalno dokazanih nezakonitosti, raspusti birački odbor i ponovi glasanje na biračkom mjestu broj 1.
Obrazloženje:
Na biračkom mjestu 1, utvrđeno je neslaganje broja ukupno upotrebljenih glasačkih listića sa brojem potpisa birača koji su iskoristili biračko pravo. Prema podacima iz Zapisnika ukupno je glasalo 388 birača, od kojih 379 na biračkom mjestu, a 9 putem pisma, dok je potpisima to potvrdilo 379 birača. U biračkoj knjizi za glasanje putem pisma utvrđeno je da niti jedan od birača koji je navodno koristo pravo za glasanje putem pisma nije to potvrdio svojim potpisom, kako je to propisano zakonom, pa je nemoguće utvrditi ko su lica koja su učestvovala u izbornom procesu. Uzimajući u obzir prirodu utvrđene nezakonitosti, značaj koji je ona imala na izborni proces (utiče na konačnu raspodjelu mandata u SO Ulcinj) i dosadašnju praksu Državne izborne komisije i Ustavnog suda, neophodno je ponoviti izborni proces na ovom biračkom mjestu.

Predlažemo da OIK-u ispravi utvrđene nepravilnosti tako da:

– na biračkom mjestu broj 15 broj glasova liste 8 umanji za jedan a uveća broj glasova izborne liste 7 za jedan
– na biračkom mjestu broj 17 broj nevažećih listića umanji za jedan a uveća broj glasova izborne liste 7 za jedan
– na biračkom mjestu broj 25 broj nevažećih listića umanji za jedan a uveća broj glasova izborne liste 7 za jedan
– na biračkom mjestu broj 35 broj nevažećih listića umanji za jedan a uveća broj glasova izborne liste 7 za jedan

Obrazloženje:
Najočiglednije nepravilnosti utvrđene su na sleđećim biračkim mjestima i to na način što su nesporni glasovi za SDP pripisani drugim izbornim listama ili uvršten u nevažeće listiće. Ne postoji niti jedan razlog da se očigledne greške ne isprave bez ponavljanja izbora, ponovnim brojanjem glasova.
Na biračkom mjestu 15 u grupu listića koji su pripisani izbornoj listi 8 nalazi se listić na kojem je jasno zaokružen broj 7, isti nije u vršten u zbir glasova za izbornu listu 7.
Na biračkom mjestu broj 17 među nevažeće glasačke listiće nalazi se glasački listić na kojem je zaokružen broj 7 i isti nije u vršten u zbir glasova za izbornu listu 7.
Na biračkom mjestu 25 nalazi se jedan važeći glasački listić na kojem je zaokružen broj 7, a uvršten je kao nevažeći listić i nalazi se u koverti nevažećih listića, i isti nije u vršten u zbir glasova za izbornu listu 7.
Na biračkom mjestu 35 među nevažećim listićima nalazi se listić na kojem je jasno zaokružen broj 7 hemijskom olovkom kao i zaokruženi brojevi 1, 3 i 10 grafitnom olovkom. Očigledno je da je došlo do pokušaja uništavanja izbornog materijala na način što je, usljed nemogućnosti koriščenja hemijske olovke prilokom brojanja, naknadnim zaokruživanjem grafitnom olovkom pokušano da se taj glasački listić, sa nespornim glasom za SDP, pretvori u nevažeći.

Predlažemo takođe da OIK-u ispravi i sljedeće utvrđene nepravilnosti tako da:

– na biračkom mjestu broj 1 broj nevažećih listića umanji za dva a uveća broj glasova izborne liste 7 za dva
– na biračkom mjestu broj 3 broj nevažećih listića umanji za tri a uveća broj glasova izborne liste 7 za tri
– na biračkom mjestu broj 14 broj nevažećih listića umanji za četiri a uveća broj glasova izborne liste 7 za četiri
– na biračkom mjestu broj 19 broj nevažećih listića umanji za jedan a uveća broj glasova izborne liste 7 za jedan
– na biračkom mjestu broj 26 broj nevažećih listića umanji za jedan a uveća broj glasova izborne liste 7 za jedan
– na biračkom mjestu broj 29 broj nevažećih listića umanji za dva a uveća broj glasova izborne liste 7 za dva
– na biračkom mjestu broj 31 broj nevažećih listića umanji za dva a uveća broj glasova izborne liste 7 za dva
– na biračkom mjestu broj 34 broj nevažećih listića umanji za jedan a uveća broj glasova izborne liste 7 za jedan.

Obrazloženje:
Ovlašćeni predstavnici izborne liste SDP – Ranko Krivokapić – Da Oživi Ulcinj, uvidom u izborni materijal dana 5. i 6. februara 2018. godine, utrdili su brojne nepravilnosti i kršenje odredbi Zakona o izboru odbornika i poslanika koje su bitno uticale na konačni rezultat izborne liste SDP – Ranko Krivokapić – Da Oživi Ulcinj.
Te nepravilnosti se u najvažnijem ogledaju u sledećem:
Na brojnim biračkim mjestima u važeće glasačke listiće uvršteni su i oni koji su obilježeni na način kojim se povrijeđuje tajnost glasanja jer su obilježeni olovkama raznih boja ili različitim simbolima, na njima su upisana imena, inicijali ili potpisi.
Takvi propusti su zabilježeni na sljedećim biračkim mjestima: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 30, 31, 34, 37.
Osim toga na nekim glasačkim mjestima nađeni su glasački listići koji nisu ovjereni pečatom biračkog mjesta. I to na bračkom mjestu 7, 27, i 31.
Na biračkom mjestu 3 u grupi važećih glasova za izbornu listu 5 nalazi se jedan glasački listić koji bi trebao biti nevažeći, zato što su na njemu zaokruženi brojevi 5 i 10.
Isti slučaj je i na biračkom mjestu 5 gdje se u grupi važećih listića izborne liste 2 nalazi listić na kojem su zaokruženi brojevi 2 i 10.
Na biračkom mjestu 8 u grupi listića za izbornu listu 10 nalaze se 22 listića koji su pored zaokruženog broja 10 obilježeni i potpisom birača. Na nekoliko listića se nalaze i po više pečata koji su razmazani.
Na biračkom mjestu 10 u grupi važećih listića za izbornu listu 10 nalazi se listić koji je dva puta zaokružen, na broju 10 kao i na nazivu izborne liste URA, kao i jedan listić na kojem je zaokružen broj 3 a ubrojan je u ukupnom zbiru glasova za izbornu listu 10.
Na biračkom mjestu 12 u važeće listiće ubrojan je za listu 2 i listić na kojem je dopisano nešto, kao i u važeće listiće za listu 5 listić koji je potpisan imenom Elvir.
Na biračkom mjestu 14 na koverti koja sadrži nevažeće listiće napisan je broj 2 koji ukazuje da se unutra nalaze dva listića a unutra se nalaze 7 listića što ukazuje na to da je naknadno ubačeno još 5 „nevažećih“ listića. Od tih ukupno 7 nevažećih listića na 4 listića se jasno vidi da je zaokružen broj 7 i da su naknadno na isti način zaokruženi drugi brojevi i time ti listići pretvoreni u nevažeće.
Na biračkom mjestu 15 u grupu listića koji su pripisani izbornoj listi 8 nalazi se listić na kojem su zaokruženi brojevi 8 i 9.
Na biračkom mjestu 19 među nevažećim listićima nalazi se glasački listić na kojem je zaokružen broj 7 koji je precrtan i naknadno zaokružen broj 10.
N biračkom mjestu 26 među nevažećim lisitćima se nalazi listić na kojem je zaokružen broj 7 i naknadno zaokruženi još dva druga broja.
Na biračkom mjestu 29 među nevažećim lisićima nalazi se listić na kojem je zaokružen broj 7 uz koji su drugom hemijskom olovkom zaokružena još dva druga broja.
Na biračkom mjestu 31 među nevažećim lisićima nalaze se dva listića na kojim je zaokružen broj 7 uz koji su drugom hemijskom olovkom zaokružena još dva druga broja.
Na biračkom mjestu 34 nalazi se glasački listić na kojem su zaokruženi brojevi 7 i 6.
Na biračkom mjesto 37 među nevažećim listićima nalaze se 2 listića na kojima je jasno iskazana volja glasača obilježavanjem štrikom i iksom preko brojeva 2 i 8 respektivno.

Posebno je uočeno da procenat učešća u nevažećim glasačkim listićima, glasačkih listića na kojima je zaokružena lista SDP-a višestruko prevazilazi učešće SDP-a u ukupnim glasovima. Tako, na biračkom mjestu 1 od ukupno 4 nevažećih listića, na 2 nevažeća je zaokružen SDP i još neko. Očigledno je da je došlo do pokušaja uništavanja izbornog materijala na način što je, naknadnim zaokruživanjem pokušano da se glasački listići, sa nespornim glasom za SDP, pretvori u nevažeći.

Na biračkom mjestu 3 u grupi listića izborne liste 3 nalazi se 9 listića a upisani broj glasova je 10. Sličan propust je zabilježen na biračkom mjestu 7 gdje se u grupi važećih listića za listu 10 nalazi listić na kojem je zaokružen broj 2, koji je i ubrojan u zbir glasova liste 10.
Na biračkom mjestu 6 u zapisniku je konstatovana izjava da je za dva birača izvršena vizuelna identifikacija, a nije konstatovano da je došlo do nestanka električne energije ili kvara aparata, stoga se može zaključiti da se glasalo na osnovu neispravnih ličnih dokumenata.
Na biračkom mjestu 10 u zapisniku je zapisano da je birački spisak nekoliko puta iznošen sa biračkog mjesta, i da su tu konstataciju naveli predsjednik biračkog odbora, dva člana biračkog odbora i dva člana „evropske komisije“. U zapisnik sa ovog biračkog mjesta je navedeno da je 10 birača glasalo putem pisma, međutim u biračkom materijalu ne postoje zahtjevi za glasanje putem pisma.
Zbog svega navedenog predlažemo da OIK, nakon provjere i uvida u izborni materijal, ispavi navedene nepravilnosti u skladu sa zakonskim nadležnostima, gdje je to moguće bez ponavljanja izbora, a gdje nije, a nepravilnosti su takve prirode da povlače obavezu ponavljanja izbornog procesa raspusti postojeći, imenuje novi birački odbor i ponovi izbore.
S poštovanjem,
Dana, 07.02.2018. god.

Podnosilac prigovora
Predsjednik OO SDP Ulcinj
Naser Resulbegović

_________________________

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top