Thursday, April 25 2019
Posljednja vijest

Sjednica SO 29. Oktobra: STO JE SVE NA DNEVNOM REDU

Prva sjednica jesenjeg zasjedanja biće održana 29.10.2018. godine (ponedeljak), sa početkom u 11:00 časova, u Velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj, saopšteno je iz skupštinske službe.

Predsjednik lokalnog parlamenta dr Ilir Čapuni s.r.je za ovu sjednicu predložio slijedeći dnevni red:
– Usvajanje zapisnika sa Treće sjednice Prvog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 30.07. 2018. godine, i zapisnik sa Vanredne sjednice Skupštine opštine Ulcinj održane dana 10.09.2018. godine.

1. Pitanja i odgovori odbornika,
2. Program rada Skupštine opštine Ulcinj za IV kvartal 2018.godine
3. Predlog Odluke o Završnom računu Opštine Ulcinj za 2017 godinu i Izvještaj nezavisnog revizora,
4. Predlog Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet “Liman 2” u Ulcinju,
5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za postavljanje 10kw kablovskog voda Ulcinjsko Polje 1,2,3,4 ,
6. Predlog Odluke o naknadi za komunalne opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte ,
7. Predlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.
8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JP ,,Komunalne djelatnosti’’ Ulcinj za 2018 godinu,
9. Predlog Izvjestaja o poslovanju JP “Komunalne djelatnosti” Ulcinj za 2016 godinu,
10. Predlog Izvjestaja o poslovanju JP ,, Komunalne djelatnosti’’ Ulcinj za 2017 i Izvještaj nezavisnog revizora,
11. Predlog Izvjestaja o radu za 2017 godinu sa Finansijskim izvještajem RTUL sa Izvještajem nezavisnog revizora,
IZBOR I IMENOVANJE

12. Predlog Odluku o određivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupština opštine ulcinj
13. Predlog rješenje o imenovanju savjeta lokalnoj javnog emitera „radio televizija – ulcinj“
14. Predlog Rješenjao izmjenama i dopunama rješenje o obrazovanju odbora zaizbor i imenovanja Skupštine opštine ulcinj,
15. Predlog Rješenjao izmjenama i dopunama rješenje o obrazovanju savjeta za poboljšanje položaja invalidih i hendikepiranih lica i dr.
16. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o obrazovanju i određivanju odbornika koji prisustvuje sklapanju braka.
17. Predlog rješenja o imenovanju opštinske izborne komisije
18. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izboru FuadaHadžibetija za direktora D.O.O. Vodovod i kanalizacija Ulcinj,

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top