Saturday, August 8 2020
Posljednja vijest

Skupstina opstine: NAREDNA SJEDNICA 27. MAJA

 

Prva naredna sjednica Skupštine opštine Ulcinj biće održana 27. Maja, saopšteno je iz službe lokalnog parlamenta.

Za ovu sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:

– Usvajanje zapisnika sa Druge sjednice Drugog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 23.12.2019. godine

 • Konstatacija ostavke Predsjednika Opštinske Izborne Komisije Ulcinj-Pjeter Ljuljđuraj
 • Konstatacija ostavke člana Komisije za predmet K1 – Gëzim Haxhibeti
 • Konstatacija ostavke odbornika – Arsim Cuca
 • Konstatacija prestanak mandata odbornika – Ilir Harasani
 1. Pitanja i odgovori odbornika,
 2. Predlog Poslovnika o radu Skupštine opštine Ulcinj,
 3. Izvještaj o radu Predsjednika Opštine i organa lokalne uprave za 2019. godinu,
 4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika opštine br. 01-680/20-2 od 05.05.2020. godine o donošenju Programa mjera ekonomske podrške za građane i privrednike Ulcinja za vrijeme trajanja pandemije izazvane korona virusom,
 5. Predlog Izvještaja o stanju uredjenja prostora za 2019 godinu,
 6. Predlog Programa uredjenja prostora za 2020 godinu,
 7. PredlogOdluke o davanjusaglasnosina Plan radad.o.o “Vodovod i kanalizacija” za 2020 godinu,
 8. PredlogOdluke o davanjusaglasnosina Program obavljanjakomunalnihdjelatnostisafinansijkimplanomd.o.o “Komunalnedjelatnosti” za 2020 godinu,
 9. Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i finansijske iskaze D.O.O. Komunalne djelatnosti – Ulcinj za 2019 godinu,
 10. Predlog Odluke o davanju saglasnosi na Program rada sa finansijskim planom d.o.o “Parking servis” za 2020 godinu,
 11. Predlog Odluke o davanju saglasnosi na Plan rada sa finansijskim planom d.o.o “Možura” za 2020 godinu,
 12. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
 13. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i nacinu izvođenja i emitovanja muzike u ugostiteljskim objektima i određivanja ulica, djelova ulica naselja i drugih lokalcija za održavanje javnih skupova na otvorenom prostoru, kao i vrijeme održavanja opštine Ulcinj,
 14. Predlog Odluke o podizanju spomen – obilježja postavljanjem spomen – ploče žrtvama zemljotresa 1979. godine,
 15. Predlog Odluke o uslovima, postupku i načinu dodjeljivanja Javnih priznanja i nagrada Opštine Ulcinj,
 16. Predlog Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021

              Izbor i imenovanje

 1. Rješenje o naknadi troškova za rad Komisije za izradu predloga Poslovnika o radu Skupštine opštine Ulcinj
 2. Predlog Odluke o razrešenju Upravnog Odbora JP Centar za Kulturu Ulcinj,
 3. Predlog Odluke o imenovanju Upravnog Odbora JP Centar za Kulturu Ulcinj,
 4. Predlog Rješenje o imenovanju člana Savjeta Lokalnoj Javnog emitera ,, RTUL”
 5. Predlog Odluke o razrešenju člana Odbora direktora Zajedničkog uslužnog i koordinacionog društva za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadih voda za Crnogorsko primorje i Opštinu Cetinje ,, Vodacom ” D.O.O.
 6. Predlog Odluke o imenovanju člana Odbora direktora Zajedničkog uslužnog i koordinacionog društva za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadih voda za Crnogorsko primorje i Opštinu Cetinje ,, Vodacom ” D.O.O.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top