Sunday, February 16 2020
Posljednja vijest

Skupstina opstine: NAREDNA SJEDNICA 29. MAJA

Naredna sjednica Skupštine opštine Ulcinj biće održana 29. maja, saznaje Portal Ul-info.

Na dnevnom redu te sjednice biće 23 tačke.

– Usvajanje zapisnika sa Prve sjednice Prvog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 18.03.2019. godine,

1. Pitanja i odgovori odbornika,
2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Ulcinj
3. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
4. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte
5. Predlog Odluke o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (Sindikalno povjereništvo Ulcinj)
6. Predlog Odluke o komunalnom redu
7. Predlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Ulcinj
8. Predlog Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Ulcinj
9. Predlog Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila društvu sa ograničenom odgovornošću „Parking servis“ Ulcinj
10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga d.o.o. ,, Parking servis Ulcinj”
11. Predlog Odluka o dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Opštine Ulcinj
12. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i tečkoćama u razvoju ,,Ulcinj”
13. Predlog Odluke o radnom vremenu Opštine Ulcinj
14. Predlog Programa uredjenja prostora za 2019 , sa Dopunom Programa
15. Razmatranje Izvještaja o radu Predsjednika opštine i organa lokalne uprave za 2018.god.
16. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izvještaj o gazdovanju lovištem Ulcinj za lovnu sezonu 2018 JP za uzgoj i lov divljači ,,Ulcinj”
17. Predlog Odluke o određivanju tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2019. godinu
18. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu nepokretnosti
19. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama
20. Predlog Odluke o kompletiranju urbanističke parcele br.227 sa ID DUP Ulcinj-Grad za lokalitet Pristan za Damjanović Ljubomira
21. Predlog Odluke e prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore
22. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanju poravnanja u parničnom postupku P.br.134/18 – Albert Kastrati i dr. iz Ulcinja
23. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanju poravnanja u parničnom postupku P.br.223/18 – Popović Šaban i dr. iz Ulcinja

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top