Thursday, August 16 2018
Posljednja vijest

Skupstina opstine: SJUTRA SJEDNICA, EVO I DNEVNI RED

D n e v n i r e d:
– Usvajanje zapisnika sa Treće sjednice Prvog redovnog zasjedanja Skupštine opštine Ulcinj,
– Usvajanje zapisnika sa Vanredne sjednice Skupštine opštine Ulcinj,
1. Pitanja i odgovori odbornika,
2. Predlog Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- rekonstrukcija Solanskog kanala,
3. Predlog Odluke o završnom računu Budžeta opštine Ulcinj za 2016 godinu,
4. Predlog Odluke o Službi komunalne policije,
5. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o prvoj dopuni Plana postavljenja privremenih objekata za 2017-2019.godine, na teritoriji opštine Ulcinj,
6. Predlog Odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu izvođenja i emitovanja muzike u ugostiteljskim objektima i odredjivanje ulica, djelova ulica naselja i drugih lokacija za održavanje javnih skupova na otvorenom prostoru, kao i vrijeme održavanja,
7. Predlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br.205 sa ID DUP-a „ Ulcinj –Grad „ za lokalitet „ Kodre 1“ opština Ulcinj-Kalabović Ibrahim iz Ulcinja,
8. Predlog izvještaja o radu Predsjednika opštine, lokalne uprave i službi za 2016. godinu,
9. Predlog izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2015. godinu JP „Centar za kulturu“,
10. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera u Opštini Ulcinj,
11. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Ulcinj,
12. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju tržišne cijene vrijednosti nepokretnosti za 2017.god,
13.Predlog Odluke o razrešenju članova UP Dnevnog centra „SIRENA“-Ulcinj i
14.Predlog Odluke o imenovanju članova UP Dnevnog centra “SIRENA“-Ulcinj

Sjednica će se održati dana 11.10.2017 sa početkom u 11:00 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj.

PREDSJEDNIK,
Loro Nrekić, s.r.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top