Tuesday, June 25 2019
Posljednja vijest

Skupstina opstine: U CETVRTAK USVAJANJE BUDZETA ZA NAREDNU GODINU

Kuvendi Komunal i UlqinitIz Skupštinske službe je saopšteno da će se naredna sjednica lokalnog parlamenta održati u četvrtak, 27.12.2018. godine, sa početkom u 13:00 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj.

Za ovo zasjedanje je predložen sljedeći dnevni red:
– Usvajanje zapisnika sa Druge sjednice Drugog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 03. i 04.12. 2018. godine,

1. Pitanja i odgovori odbornika,
2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Ulcinj za 2018. godinu
3. Predlog Odluke o Budžetu Opštine Ulcinj za 2019. godine
4. Predlog Odluke o izmjenama i dopunamaOdluke o zaradama lokalnih službenika inamještenika u OpštiniUlcinj
5. Predlog Odluke o donošenju prve faze Lokalne studije lokacije „Gornji Štoj“ na katastarsku parcelu br. 402/18 KO GornjiŠtoj u Ulcinju
6. Predlog Odluke o donošenju Lokalnog Plana za smanjenje potražnje za drogama i prevencije bolesti zavisnosti za 2019-2021.
7. Predlog Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite
8. Predlog Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Ulcinj
9. Razmatranje Godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2019. godinu
10. Predlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br. 250 sa ID DUP „Ulcinj grad“ za lokalitet Pristan
11. Predlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br. 151 i 315 zona C sa ID DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet „Totoši“ OpštineUlcinj
12. Predlog Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Đerane 1“ u Ulcinju.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top