Friday, July 3 2020
Posljednja vijest

Slucaj elektricne dizalice u Kacemi: TENDERI DUGI, JOS SE CEKA DA PRORADI

Ulcinjanima, posebno ribarima u ovoj opštini, godinama se obećavalo iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom da će dobiti električnu dizalicu za podizanje i spuštanje čamaca u lučici Kacemi.

Postavljanju dizalice prethodili su pripremni radovi – izgradnja betonske temeljne stope i prateće infrastrukture, postavljanje električnih instalacija, te izvođenje radova na proširenju ulaza radi lakšeg pristupa dizalici. Ukupna investicija vrijedna oko 35.000 eura, dok je sama nabavka dizalice sa montažom koštala 29.487,7 eura.

Međutim, sama nabavka dizalice trajala je više od dvije godine. JP Morsko dobro raspisalo je prvi tender u novembru 2016. godine. Procijenjena vrijednost nabavke bila je 30.000 eura, a kriterijum za izbor najpovoljnije ponude bila je najniža ponuđena cijena. Rok za podnošenje ponuda bio je 33 dana od dana raspisivanja tendera.Kacema

Na tender su se prijavila tri ponuđača – Enel elektrotehničko preduzeće Doo Nikšić, Grand design doo Podgorica i Temko doo Nikšić. Ponude ponuđača Temko doo Nikšić i Grand design Podgorica ocijenjene su kao neispravne. Ponuda ponuđača Temko doo ocijenjena je kao neispravna, navodno, nije dostavljen odgovarajući dokaz da je “ponuđač uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom”, dok ponuđač Grand design nije naveo tip-model kamiona, pa se ne može zaključiti da li isti posjeduje dizalicu za istovar i da li je ona odgovarajuće nosivosti kako bi izvršila istovar dizalice za podizanje i spuštanje čamaca.

Tenderska komisija ocijenila je da je ponuda firme ENEL – Elektrotehničko preduzeće Doo Nikšić jedina ispravna i preporučila zaključenje ugovora. Međutim, po žalbi Grand Design doo Podgorica, Državna komisija je utvrdila bitnu povredu zakona – neusaglašenost tenderske dokumentacije sa zakonom i poništila postupak javne nabavke u cjelosti. Komisija je utvrdila i da se «u opisu predmeta javne nabavke  ne traži izrada tehničke dokumentacije dizalice, izrada dizalice, izrada dizaličnog krsta… već samo nabavka i montaža električne dizalice za podizanje i spuštanje čamaca», odnosno da je naručilac «onemogućio ponuđače da dostave uporedive ponude, te ostavio mogućnost subjektivne ocjene dostavljenih ponuda».

Tenderska dokumentacija JP Morsko dobro je, dakle, napisana tako da je dovela ili mogla dovesti do diskriminacije ponuđača i ograničenja tržišne konkurencije.

JP Morsko dobro pokrenulo je novi postupak nabavke i montaže dizalice tek osam mjeseci kasnije – u maju 2018. godine, kada je ljetnja turistička sezona već počela. Procijenjena vrijednost nabavke smanjena je na 29.500 eura, a kao kriterijum za izbor najpovoljnije ponude navedena je ekonomski najpovoljnija ponuda. Kako je od poništenja postupka od strane Komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, JP Morsko dobro čekalo čak osam mjeseci da raspiše novi, «zbog hitnosti realizacije planirane nabavke, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda odredila je skraćeni rok za dostavljanje ponuda od 29 dana». Dodatno obrazloženje za «hitnost» nije dato, iako je to zakonska obaveza.

Samo se jedan ponuđač sa prethodnog tendera ponovo prijavio – ENEL – Elektrotehničko preduzeće Doo Nikšić. Druga ponuda pristigla je od ponuđača Radnja za proizvodnju opreme za podizanje i prenošenje Aleksandar Vasilev PR «KRAN-ING» Knjaževac, koja je odbijena kao neispravna.

Međutim, ono što je posebno zanimljivo je da je firma ENEL – Elektrotehničko preduzeće Doo Nikšić pobijedila na tenderu samo na osnovu podkriterijuma – najniže ponuđene cijene. Naime, ponuda ovog ponuđača ocijenjena je sa 70 bodova za podkriterijum «ponuđena cijena» u iznosu od 29.487,70 eura, dok za podkriterujum kvalitet nije dobila nijedan od mogućih 30 poena. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda nije priznala nijednu referencu o izvršenom poslu, «iz razloga što dostavljene potvrde nisu dostavljene u skladu sa zahtjevom Naručioca iz Tenderske dokumentacije». Potvrde o isporuci koje je ponuđač dostavio kao dokaz kvaliteta «nijesu sadržale ocjenu o izvršenom poslu». Uprkos tome, JP Morsko dobro zaključilo je ugovor sa ovim ponuđačem samo na osnovu cijene, pa je, budući da nema garancije kvaliteta, obesmišljen kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude za koji se naručilac samostalno opredijelio prilikom raspisivanja tendera.

U svakom slučaju, iako su krajem aprila 2019. godine završeni radovi na postavljanju te dizalice u Kacemi, ona ni nakon 45 dana još uvijek nije u funkciji.

Tekst je urađen u sklopu projekta „Javni novac za javno dobro“ koji realizuje NVO „Novi Horizont“ u sklopu Programa za civilno društvo i medije: Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva – „OCD kao ravnopravni partneri u procesu monitoringa javnih finansija” a koji se sprovodi na nivou Zapadnog Balkana uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove donatora.

Logo za disclaimer

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top