Sunday, January 26 2020
Posljednja vijest

Sluzbena upotreba manjinskih jezika: PRIMJER ULCINJ

 

U Četvrtom izvještaju Komiteta eksperata Evropske povelje o regionalnim odnosno manjinskim jezicima u odnosu na Crnu Goru navodi se da albanski jezik ostaje na dobrom položaju u opštinama u kojima je u službenoj upotrebi. Međutim, kako između ostalog ističe izvještaj, potrebni su veći napori od strane vlasti u oblasti korišćenja albanskog jezika od strane lokalne administracije.

„Izgleda, međutim, da lokalni jedinice državnih vlasti u područjima gdje se govori albanski jezik često ne koriste albanski jezik“, navodi se u pomenutom izvještaju.

Uistinu, u okviru ovog dokumenta, u dijelu obaveza Crne Gore u pogledu albanskog jezika, jedna od rijetki neispunjenih obaveza je ona koja se tiče  obezbijeđivanja da lica koja koriste albanski jezik mogu da podnesu usmene ili pismene predstavke lokalnim jedinicama nacionalnih vlasti i dobiju odgovor na albanskom jeziku. Isto tako, samo djelimično je ispunjena i obaveza koja predviđa  da lokalne vlasti objavljuju svoja zvanična dokumenta na albanskom jeziku.

What-languages-are-in-the-US

To potvrđuje i istraživanje koje je tokom 2017. godine sproveo NVO „Novi Horizont“ iz Ulcinja, a koje pokazuje da je na internet stranici Opštine Ulcinj veoma mali broj dokumenata objavljen na albanskom jeziku. U publikaciji „Proaktivna lokalna samouprava: Slučaj Ulcinj“, koja je objavljena kao rezultat pomenutog istraživanja, jasno se navodi da osim Statuta Opštine Ulcinj, nijedan drugi dokument nije objavljen na albanskom jeziku na internet stranici te lokalne samouprave. Isto tako, nijedna odluka usvojena u lokalnom parlamentu Ulcinja nije publikovana na albanskom jeziku, dok od 22 formulara potrebnih građanima da bi završili neki posao u domenu ingerencija lokalne administracije, samo je jedan objavljen na albanskom jeziku. Ova analiza je takođe pokazala da nijedan vodič za slobodan pristup informacijama nije publikovan na albanskom jeziku.

Problematika korišćenja albanskog jezika u Opštini Ulcinj je ne tako rijetko poprimala i političke konotacije. Veoma često tokom 2017. godine, prema izjavama u medijima, odredjeni odbornički klubovi su uslovljavali učešće odbornika svojih partija na sjednicama tog doma dostavljanjem skupštinskih materijala na albanskom jeziku, dok se u najmanje jednom slučaju desio i prekid skupštinskog zasjedanja iz tog razloga.modules_online_documents (1)

Albanski lingvista Haxhi Shabani u svojoj knjizi „Rrezikimi i gjuhës shqipe“ (Ugroženost albanskog jezika) zaključuje da korišćenje albanskog jezika u Ulcinju od strane stanovništva koji govori taj jezik je mnogo manje danas nego prije 10 – 15 godina. Po njegovom mišljenju, ovaj pojava se dešava zato što se pisana komunikacija sve više zamjenjuje crnogorskim jezikom, dok je jedino korišćenje albanskog jezika usmena komunikacija među Albancima.

Sličnog je mišljenja i Ismet Kallaba, novinar nedeljnika „Koha Javore“ i profesor na Fakultetu za novinarstvo Univerzitata u Skadru, koji u svom autorskom tekstu „Gjuha shqipe e nëpërkëmbur“ navodi da u praksi institucionalno korišćenje albanskog jezika u javnom životu nije oživelo, čak ni u institucijama i organima lokalne uprave u opštinama gdje su Albanci većina ili čine značajan dio stanovništva.

Ovdje treba podsjetiti da prema podacima posljednjeg popisa stanovništva, koje je Monstat uradio 2011. godine, 70,66% stanovništva u opštini Ulcinj čine Albanci, dok je za 72,04% stanovnika ove opštine albanski maternji jezik.

Tekst je urađen u sklopu projekta „Moj jezik – ravnopravan jezik“ koji sprovodi NVO „Novi Horizont“ u partnerstvu sa NVO „Ul info“. Projekat finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove donatora.

Disclaimer, Projekti Ministria, Projekat Ministarstvo

 

One comment

  1. Eto na kakvim projektima Nvo uzima novac..živjela demokracija !

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top