Tuesday, March 26 2019
Posljednja vijest

Solana: KRENULO UPUMPAVANJE MORSKE VODE U BAZENE

 

Kanali KriporesJavno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore saopštilo je da realizuje aktivnosti u cilju zaštite biodiverziteta u skladu sa godišnjim Programom rada za Solanu.

„Nakon neuobičajeno dugog kišnog perioda, stvoreni su uslovi za uključivanje pumpe Đerane. U cilju održavanja povoljnog vodnog režima i odgovarajućeg saliniteta neophodnog za očuvanje ekosistema Solane, upravo je počelo upumpavanje morske vode u solanske bazene sa pumpne stanice Đerane. Upumpavanje solanskih bazena vršiće se do postizanja povoljnog nivoa svježe morske vode“, izjavio je direktor JPNPCG Elvir Klica.

Tokom protekle godine riješen je problem pumpnih postrojenja popravkom postojeće i nabavkom i instaliranjem nove pumpe na pumpnom sistemu Đerane kojom morska voda dospijeva do solanskih bazena. U narednom periodu planirano je izvođenje neophodnih sanacionih radova u cilju rekonstrukcije bentova solanskih bazena.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top