Sunday, May 19 2019
Posljednja vijest

SOS linija za zrtve nasilja u porodici: IZ ULCINJA U OKTOBRU CAK 26 POZIVA

SOS TelefonProjektni tim Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici saopštio je da je tokom oktobra zaprimljeno ukupno 252 poziva.

Od tog broja čak 26 je bilo iz Ulcinja.

Nacionalnu liniju najčešće pozivaju žrtve lično, a u ime žrtve pozivaju centara za socijalni rad, službenici policije, rođaci i građani.

Linija za pomoć žrtvama nasilja u porodici dostupna je svakog petka od 13h do 21h i za žene sa iskustvom nasilja koje govore albanskim jezikom i to na njihovom maternjem jeziku.
Podsjećamo da je linija besplatna za pozive sa bilo koje mreže u Crnoj Gori i dostupna 24 sata, 7 dana u sedmici. Radom servisa koordinira SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić. Servis predstavlja prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja u porodici. Konsultantkinje koje rade na liniji imaju zadatak da ojačaju snage žrtve, servisiraju njene akutne potrebe, podrže je da osnaži svoje kompetencije i povrati kontrolu nad svojim životom. Servis osnažuje i pruža podršku žrtvi kroz sljedeće segmente: emocionalnu podršku, informisanje o pravima i mogućnostima za žrtvu, konsultacije i pomoć u kriznim situacijama, upućivanje na druge organizacije, ustanove i institucije i psihološko savjetovanje.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top