Thursday, July 9 2020
Posljednja vijest

Strategija reforme javne uprave: OSNOV ZA SVE REFORMA JAVNIH FINANSIJA

 

Ilustrimi - 2Crna Gora je krajem jula 2016. godine usvojila Strategiju reforme javne uprave do 2020., te Akcioni plan za sprovođenje tog dokumenta, čiji je krajnji cilj stvaranje efikasne i servisno orijentisane uprave.

U Strategiji se navodi da je potrebno uključivanje svih zainteresovanih strana, najšire stručne i zainteresovane javnosti, koja bi pružila dovoljno znanja i argumentaciju da se reforma implementira na najbolji način.

U ovaj proces uključena je i EU koja se posebno orijentiše na Program upravljanja javnim finansijama. U Evropskoj Komisiji ocjenjuju da je to “osnov za sve reforme koje se sprovode u državi”, a za to namijenjena sredstva od 11 miliona eura “kao znak važnosti koji se pridaje poboljšanju kapaciteta za upravljanje javnim fondovima”.

Ciljevi koji se žele postići su povećanje odgovornosti i osiguranje pouzdanog finansijskog upravljanja, kroz unaprijeđenje ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti u upravljanju javnim resursima. Takođe, Program bi trebao da osigura unaprijeđenu transparentnost sistema upravljanja javnim finansijama i bolji slijed aktivnosti.

A kako bi se uspostavila osnovna načela dobrog fiskalnog upravljanja posebno se ističe da Vlada Crne Gore treba da nastavi da razvija programsko budžetiranje. Radi se o raspodjeli budžetskih sredstava gdje se uočava jasna veza između politika vlasti, tj. programa, njihovih ciljeva i željenih rezultata s jedne, i sredstava koja su potrebna za njihovu realizaciju, s druge strane.

Takođe, važan segment reformi u oblasti javnih finansija predstavlja unaprijeđenje unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru (PIFC).Ilustrim landscape CG

U svakom slučaju, reforma upravljanja javnim finansijama je neophodna kako bi se osigurala fiskalna održivost i pravilno upravljanje javnim finansijama u skladu sa odredbama zakonodavstva EU. Istovremeno građani od reforme javne uprave očekuju kvalitetan servis, da ona postane servis građanima, da im pruža kvalitetne usluge i da radi na principima transparentnosti i odgovornosti.

Ovaj projekat se realizuje u sklopu Programa za civilno društvo i medije: Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva – „OCD kao ravnopravni partneri u procesu monitoringa javnih finansija”, koji se sprovodi na nivou Zapadnog Balkana uz finansijsku podršku Evropske unije.Logo za disclaimer

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top