Sunday, July 5 2020
Posljednja vijest

Suzana Ganic: OD NOVCA OD MORSKOG DOBRA NAJMANJE ZA GRADJANE

Novi zakon o finansiranju lokalnih samouprava predviđa da uskrati primorske opštine za sredstva koja su dobijali od Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (JPMD). Opština Ulcinj ostaje bez 700 hiljada eura, a razlog za donošenje ove odluke je nanamjensko trošenje novca. Ljoro Nrekić, prvi čovjek Ulcinja protivi, ali i priznaje da nijesu namjenski trošena 50 odsto sredstava koje im je uplaćivalo JPMD, od ukupnog ostvarenog prihoda sa teritorije opštine Ulcinj.Loro Nrekic

“Neću podržati ovakvu odluku, a koliko znam, neće ni moje kolege iz ostalih primorskih opština. Svjestan sam da novac nije namjenski trošen, trošilo se na sve, sem ne tamo gdje je trebalo. Radnici su primali plate od tog novca, vraćali su se dugovi, na sve se trošilo, samo ne tamo gdje je trebalo”, kaže Nrekić.

To potvrđuje i Skender Kalezić, direktor Javnog preduzeća Komunalne djelatnosti. Od kako je Morsko dobro počelo da uplaćuje 50 odsto sredstava opštinama, oni se hvataju za glavu, jer od tada ni centa nijesu vidjeli. A upravo je to, prema riječima Ivane Lazović, zadužene za odnose s javnošću JPMD, bila i svrha uplate sredstava.

U ulcinjskoj opoziciji smatraju da je država trebala naći formulu da sankcioniše one koji su nenamjenski trošili sredstva, a ne da oduzimaju novac gradu.

“U skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i Ugovorom o korišćenju i namjeni prihoda od naknada za korišćenje morskog dobra, zaključenog između Javnog preduzeća i lokalnih samouprava, definisano je da lokalne samouprave sredstva namijene za finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnoti u zoni morskog dobra“, kaže Lazović.

Direktor Komunalnog preduzeća kaže da im Opština duguje milion eura, što se može vidjeti i u Izvještaju o radu preduzeća.

“ 2014. i 2015. godine po Programu rada preduzeća bilo je predviđeno da Opština uplati 160 hiljada eura po godini. To je potpisao i tadašnji predsjednik Fatmir Đeka, ali novac nije stigao do nas. 2016. nije potpisano ništa, nije se ni razmatrao Program rada. Prošle godine i tekuće potpisali smo ugovor sa Opštinom na 63 hiljade, iako je po Programu za prošlu godinu taj iznos bio 140 hiljada, a za ovu 240 hiljada eura”, objašnjava Kalezić.

U JP Morsko dobro smatraju da su njihove investicije u Ulcinju na zavidnom nivou, te da su se bavili i rješavali probleme, koji se tiču tekućeg održavanja zone morskog dobra – hortikulturalnog uređenja i održavanja zaštitnih ograda, komunalne infrastrukture i javne rasvjete, što bi u skladu sa zakonskim odredbama i prenesenim sredstvima, u potpunosti trebalo da bude ingerencija lokalne samouprave.

S druge strane, predsjednik Opštine Ulcinj smatra da JPMD nije dovoljno ulagalo u Ulcinj.Pylli i Pishave,Borova Suma

“Zaista mislim da se nijesu pretrgli, kada su investicije u pitanju. Nijesu investirali koliko su profitirali. A to kažem jer je poznato da je Ulcinj specifičan, jer od ukupne površine kojim upravlja ovo preduzeće u Crnoj Gori, 57 odsto je u Ulcinju”, podsjeća Nrekić.

U 2017. godini Morsko dobro je prihodovalo iz Ulcinja blizu 1,5 miliona eura. Polovina novca otišla je u budžet Opštine Ulcinj, a investirano je 100 hiljada eura.

“U 2017. godini prihod za opštinu Ulcinj, od kupališta, privremenih objekata i terasa, iznosio je 895.832,86 eura od čega je Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore pripalo 50% ili 447.916,43 eura, a Opštini Ulcinj 50 odsto. Ta sredstva uplaćena su na poseban račun budžeta opštine – naknade za korišćenje morskog dobra Opštine Ulcinj, a shodno članu 28. i 76b Zakona o finansiranju lokalne samouprave. U 2017. godini prihod od zakupa lokacija na Bojani iznosio je 513.849,63 eura, od je čega Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore pripalo 256.924,82 eura, isto toliko i Opštini Ulcinj”, kazala je Lazović.

Ona napominje da je u toku 2017. uvećan prihod od lokacija na Bojani, jer su naknade za 2016. godinu naplaćene tek u 2017.

Od 704,840 eura, koliko novca je ostalo ovom preduzeću, oni su u Ulcinj “vratili” 100.161 euro.

Od toga novca, najviše je investirano (21.200 eura) u bagerisanje ušća rijeke Bojane, koje se po prvi put te godine zatvorilo. Za čišćenje obala Bojane potrošeno je 16 hiljada eura, dok je  za monitoring mora izdvojeno 17.386,99 eura, neoubičajeno više nego prethodnih godina.Bojana, Buna

Monitoring mora podrazumijeva bakteriološku kontrolu vode, praćenje bioloških parametara i resursa u moru i slično. Za tu aktivnost 2013. godine je izdvojeno sedam hiljada eura, 2014. – 4.621 euro, godinu kasnije monitoring mora koštao je 10.796 eura, 2016. – 12.049.

Jedino je činjenica da cijena monitoringa mora svake godine raste..

Najveća investicija JPMD u Ulcinju u 2016. godini bila je izgradnja kamenog parapetnog zida u Borovoj šumi. Ovaj projekat koštao je 122.648 eura. Ukupne investicije u ovoj godini iznosile su 206.753 eura. Godinu prije JP Morsko dobro investiralo je u Ulcinj 95.287 eura. U toj godini najviša stavka je upravo monitoring mora.

  1. godine JPMD je investiralo u Ulcinj samo 36.695 eura.

Godinu ranije taj iznos je bio 760.563 eura. Tada je izgrađena stambena zgrada za 13 porodica, koje žive u barakama na ostrvu Suka, lokacija bivšeg hotela Jadran, kako bi se počelo sa pripremama za izgradnju novog hotela. Zgrada, za koju je Morsko dobro izdvojilo pola miliona eura, zvrji prazna. Stanari i dalje žive u barakama na Suki, a od investitora za gradnju novog hotela nema ni traga ni glasa.Ndertesa Pinjesh, Zgrada Pinjes

Iz JPMD su obračunali da su u periodu od 2012. do 2018. godine u Ulcinj investirali 2.094.901,46 eura od sredstava koje tom preduzeću pripadaju po osnovu zakupa lokacija.

“Za to vrijeme Opštini Ulcinj, po osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave, prenešeno je 3.882.304,41eura”, saopšteno je iz Morskog dobra.

Iz tog preduzeća ocijenjuju da se lako zaključiti da je Javno preduzeće i pored sredstava koja se prenose opštini Ulcinj, svake godine izdvaja dodatna sredstva i investira u Ulcinj.

Da su te investicije minorne, mišljenja je malobrajna ulcinjska opozicija.

“Ja se ne sjećam zadnje investicije koje je Morsko dobro uradilo u Ulcinju. Onaj parapetni zid u Borovoj šumi je njihova jedina značajnija investicija posljednjih nekoliko godina, a iznosila je oko stotinu hiljada eura. Zar je to način namjenskog trošenja sredstava”, pita se Omer Bajraktari, predsjednik Opštinskog odbora URA Ulcinj.Omer Bajraktari 1

Naser Resulbegović, predsjednik ulcinjskog SDP-a smatra da Morsko dobro ne ulaže dovoljno u grad, iz kog uzima i te kako mnogo.

“ Nenamjenski troše sredstva i u Morskom dobru, a i u Opštini. U lokalnoj vlasti krpe rupe u budžetu od tog novca. A najžalosnije je što to radi vlast, u kojoj su i albanske nacionalne partije , koje su bile najbučnije u dijelu zahvata granice morskog dobra, a sada se više živi ne čuju”, kaže Resulbegović.

Uprkos tome, ni ulcinjska opozicija ne podržava oduzimanje sredstava Opštini.

“To je još jedan primjer brutalne centralizacije vlasti i još jedan primjer oduzimanja ingerencija lokalnim samoupravama. U svakoj civilizovanoj i demokratskoj državi, lokalne uprave imaju pravo na učešće, makar u dijelu prihoda koji se ubira sa njene teritorije”, smatra Resulbegović.

Iz ulcinjske URE ovakav potez Vlade smatraju nemoralnim.

“Nepošteno je i nemoralno. To je još jedno u nizu loše zakonsko rješenje koje dolazi iz Vlade Crne Gore, na štetu Ulcinja. Ovo je jedan ogroman korak ka daljoj centralizaciji vlasti“, kaže Bajraktari.

JPMD od 2012. godine uplaćuje dio sredstava opštinama iz kojih ubira prihode. Prve godine taj raspored sredstava bio je znatno manji za opštine, jer 80 odsto novca ostajalo Javnom preduzeću, a opštinama se uplaćivalo 20 odsto. Od januara 2013. godine procenat raspodjele prihoda je 50 odsto za JPMD i isto toliko za opštine.

400 hiljada eura Morsko dobro potrošilo ove godine

Koliki je JPMD prihodovalo iz opštine Ulcinj u tekućoj godini, nijesmo saznali. Prema riječima Ivane Lazović, zadužene za odnose j javnošću u ovom preduzeću, ti podaci još nijesu konačni. Ono što je poznato je koliko su do sada potrošili.

“Iznos od 399.246 eura je do sada potrošen , ali do kraja godine biće još investicija“, kazala je Lazović

Najviše novca, 320 hiljada eura, otišlo je na račun Uprave za vode Crne Gore, koja je nosilac aktivnosti za radove na uklanjanju viška materijala iz korita desnog rukavca Bojane, u skladu sa Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke u zoni njenog ušća.Racva Bojane

Za ograđivanje pješčanih dina na Velikoj plaži i postavljanje informativnih tabli, izdvojeno je 16.800. eura. Za tamponiranje prilaznog puta u zaleđu Velike plaže izdvojeno je 12.310 eura. Za sanaciju javne rasvjete prema skeli kod rta Đerane utrošeno je 8.882 eura. Urađena je i tehnička dokumentacija za izgradnju dijela saobraćajnice od bivšeg hotela „Galeb“, prema hotelu „Albatros“, i to je koštalo 6.600 eura. Za izradu Studije izvodljivosti za regulisanje otpadnih voda iz objekata na obalama rijeke Bojane izdvojeno je 4.799 eura.

Za izradu Glavnog projekta izgradnje navoza-rampe za izvlačenje čamaca na Maloj plaži izdvojeno je 6.860 eura.

Istraživanje i čišćenje morskih pećina u zoni Borove šume koštalo je 8.264 eura, dok je za komunalnu infrastrukturu na Velikoj i Maloj plaži i u Borovoj šumi, u ovoj godini plaćeno 9.090 eura. Sanacija platoa na rtu Đerane koštala je 5.639 eura.

Priča je urađena u okviru projekta “Činjenice su važne! Objektivno i inovativno novinarstvo za EU!” koji sprovodi CGO sa portalom Ul-info. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Holandije.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top