Thursday, July 2 2020
Posljednja vijest

Tag Archives: kapija na Adi Bojani

Feed Subscription

“Dan“: JAVNIM PUTEM NA ADU SAMO KO PLATI

Dan

Na­plat­nom ram­pom HTP „Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra“ na ula­zu na ostr­vo Ada Bo­ja­na i utvr­đi­va­njem da li je za­ko­ni­to po­sta­vlje­na na jav­ni put ba­vi­će se i Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci, na­kon što je Osnov­ni sud u Ul­ci­nju če­tvr­ti put od 2011. go­di­ne od­ba­cio za­htjev za utvr­đi­va­nje slo­bod­nog pro­la­za, piše “Dan”. Za­htjev je pri­je če­ti­ri go­di­ne pr­vi put upu­tio Ul­ci­nja­nin Sr­đan Ku­zman ko­me ... Read More »

Mikan Zec: KAPIJOM STITIMO GOSTE OD VOAJERA

Kapija, Porta, Protest, Ada e Bunes, Ada Bojana, Policia, Policija

„Ulcinjska rivijera’ je vlasnik kompletne infrastrukture na Adi i ovdje se ne radi o javnom regionalnom putu, već o putu koji vodi u nudističko naselje“, izjavio je direktor tog preduzeća Mikan Zec. On je komentarišući za „Pobjedu“ subotnji protest nevladinih organizaciji povodom nelegalno postavljene kapije na tom ostrvu rekao da je obaveza „Ulcinjske rivijere“ da zaštiti goste od voajera. „U ... Read More »

MOGUL sa partnerima: U SUBOTU PERFORMANS PRED KAPIJOM NA ADI

Ada e Bunes, Ada Bojana

Monitoring grupa Ulcinj (MOGUL) obavjestila je u utorak Upravu policije da će u subotu, 15. juna, sa početkom u 11 časova, organizovati performans ispred kapije na ulazu na Adi. „Naš cilj je da ovom akcijom ukažemo na kršenje zakona  koje se sprovodi od strane HTP ’Ulcinjska rivijera’, koja zabranjuje kretanje i naplaćuje ulaz na dijelu javnog puta“, navodi se u ... Read More »

Scroll To Top