Saturday, July 11 2020
Posljednja vijest

Tag Archives: Komunalno preduzece Ulcinj

Feed Subscription

Deponija “Mozura”: KOMUNALNO IZ ULCINJA NE PLACA OBAVEZE

Deponia Mozhur, Deponija Mozura

Skupština opštine Bar je juče usvojila izvještaj o radu sanitarne deponije DOO “Možura” za Bar i Ulcinj, dok nema nikakvih naznaka da se ta tačka stavi na dnevni red ulcinjskog Parlamenta. Tim prije što je SO Bar jednoglasno zaključila da treba preispitati ugovor o osnivanju “Možure”, jer Javno komunalno preduzeće u Ulcinju ne plaća svoje obaveze. Ovo preduzeće, za koje ... Read More »

Bilans sezone: ODRZAVANJE CISTOCE BOLJE NEGO RANIJIH GODINA

Zana Sarvan

Nepodjeljeno je mišljenje da je Ulcinj ove sezone bio čistiji nego prethodnih godina. Tome je svakako doprinio no­vi vo­zni park i mo­der­ni­ja opre­ma, ko­je je obez­bi­je­di­la Op­šti­na Ul­cinj, ali, kako ističe direktorka Javnog preduzeća “Komunalne djelatnosti” Zana Sarvan, ma­ši­ne ne funkcio­ni­šu sa­me od sebe. „Ra­di­li smo sve što je u na­šoj mo­ći ka­ko bi či­sto­ća gra­da u tu­ri­stič­koj se­zo­ni bila ... Read More »

Akcija Komunalnog i mjestana: OCISCENA BOROVA SUMA U METERIZIMA

Zajednickom akcijom radnika Javnog preduzeća “Komunalne djelatnosti” i mještana Meteriza prethodnog vikenda je očišćena borova šuma na mjestu poznatom kao Vjetreni mlin. Uklanjani su nisko rastinje, suva trava i otpatci koji su se proteklih mjeseci nakupili na tom prostoru. “Nastojali smo da probudimo ekološku svijest kako pojedinaca tako i društva u cjelini. Ne može grad biti čist ako svako od ... Read More »

Opstina ubjedljivo najveci duznik Komunalnog: DUGUJU GOTOVO 700 HILJADA EURA

Veprimtari komunale, Komunalne djelatnosti

Izvještaj o radu koji je Javno preduzeće „Komunalne djelatnosti“ dostavilo Skupštini opštine na usvajanje pokazuje da je zadnjeg dana 2012. godine dug opštine prema toj kompaniji iznosio 579 hiljada eura. Na drugom mjestu je Solana, čiji je dug bio 14 puta manji od opštinskog, odnosno iznosio je nešto preko 40 hiljada eura. Kako saznaje portal UL-info, dug opštine prema Komunalnom ... Read More »

Scroll To Top