Monday, July 6 2020
Posljednja vijest

ULCINJSKI VAKUFI

Ulcinjski vakufi (zadužbine) su imali oko tri hiljade korjena masline. Od toga broja vakufi su koristili tek nešto više od polovine, dok su preostali korjeni maslina davani imamima kao nadoknada za vršenje vjerskih obreda.

Neke su se džamije održavale od izdavanja radnji u Čaršiji. Džamija pomoraca, koju je izgradio Ibrahim-paša Bušatlija, je imala četiri uvakufljene prodavnice u Skadru.

O porijeklu i vremenu nastanka ulcinjskih vakufa u osmanskom periodu malo se zna budući da su vakfije (vakufname – zavještajna pisma) uništene u ratu 1878. godine.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top