Monday, September 28 2020
Posljednja vijest

URA: BOROVA SUMA U OPASNOSTI

Atraktivni šumski pojas borova na padinama brda Pinješ u Ulcinju zamijeniće višespratni objekti za turizam pokazuje izvod iz DUP-a „Hoteli i vile visoke kategorije” koji je objelodanio GP URA. Iz ovog građanskog pokreta tvrde da DPS sa partnerima na vlasti planira da, kroz DUP „Hoteli i vile”, koji obuhvata prostor od bivšeg hotela „Galeb” pa do popularne Ženske plaže, uništi borovu šumu.

BOROVA SUMA
“Kako se vidi u planu čitav prostor je predviđen za izgradnju, sa spratnostima i do P+5. Simbolična je i činjenica da nijedna parcela nije ostavljena kao zelena površina ili preveden na njihov „razvojni” jezik, čitava Borova šuma treba da nestane u betonu. Takođe su se obistinile i naše tvrdnje da Opština nikada nije smjela da proda taj lokalitet, jer se znalo da će doći do ovoga. Kako sada smješno i tužno zvuče navodi da se radi o šumi pete kategorije”, saopštili su iz URA.

Podsjetimo, Vlada Crne Gore je još u septembru prošle godine donijela Odluku o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Pinješ – Borova šuma”, kao i Odluku o izradi DUP-a „Hoteli i vile visoke kategorije”, takođe na Pinješu.

– Cilj izrade DUP-a je da se kroz analizu planiranih sadržaja, u skladu sa razvojnim potrebama, ponude planska rješenja kojima bi se stvorili preduslovi za gradnju novih kapaciteta ekskluzivnog turizma i turističkih vila, kao i maksimalno očuvanje i uklapanje vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja – objašnjeno je iz Vlade. Ukupna površina prostora koju zahvataju ovi planski dokumenti je 61 hektar. Opština Ulcinj je tri mjeseca kasnije i pored protesta dijela građana i NVO sektora, na javnoj aukciji Vladi prodala borovu šumu za tri i po miliona eura koji su iskorišćene za deblokadu opštinskog računa. Građani Ulcinja su prošle godine u više navrata iskazali protivljenje izgradnji i bilo kakvom planiranju na navedenom pojasu. Više stotina građana Ulcinja okupljalo se na protestima pred zgradom Opštine prvo zbog prodaje oko 8.000 kvadrata opštinskog zemljišta u borovoj šumi, a potom i zbog najave detaljnih urbanističkih planova za to područje. Ulcinjani su zahtijevali obustavu izrade DUP-ova i stavljanje moratorijuma na gradnju na pojasu od bivših (srušenih vila) hotela „Galeb” do iza hotela „Albatros” a peticiju je potpisalo više stotina Ulcinjana. Inače, taj taj jedinstveni primorski ambijent u zaleđu brojnih kupališta već godinama je ugrožen jer je šuma zbog erozije tla, nebrige, a nerijetko i devastacije, znatno prorijeđena u odnosu na ranije godine.

Iz Opštine je ranije saopšteno da je izgradnja hotela i turističkih vila visoke kategorije, na padinama Pinješa, planirana Prostornim urbanističkim planom (PUP) Opštine Ulcinj.

– Ni Opština, ni PUP, niti nijedan drugi planski dokument ne planira izgradnju ispod šetališta, pa time niti uništavanje borove šume. Detaljnim urbanističkim planom za to područje predviđeno je isto to. Prostornim planom za obalno područje zabranjuje se svaka vrsta buduće gradnje na 100 metara od obale, a stanova na kilometar od obale. Naš cilj je da stvorimo preduslove za gradnju novih kapaciteta ekskluzivnog turizma i turističkih vila, kao i maksimalno očuvanje i uklapanje vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja – poručili su iz lokalne samouprave. (Miljan Knežević, Dan)

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top