Thursday, July 2 2020
Posljednja vijest

Vlada CG: SONDAZNA ARHEOLOSKA ISTRAZIVANJA U SASU

 

PHOTO: Jasna

PHOTO: Jasna

Vlada Crne Gore je na posljednjoj sjednici dala saglasnost za vršenje sondažnih arheoloških istraživanja na lokalitetu srednjevjekovnog grada Šasa (Svača).

Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za ovu godinu, odobreno je sufinansiranje projekta pod nazivom “Arheološko istraživanje srednjevjekovnog grada Svača“, na osnovu čega je zaključen Ugovor o sufinasiranju tog projekta između Ministarstva kulture, kao sufinansijera projekta i JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, kao korisnika sredstava.

Sondažna iskopavanja na ovom lokalitetu sprovedena su i 1985. godine. Istraženi su fortifikacioni elementi, sakralni objekti i, u manjoj mjeri, stambeni objekti ovog najatraktivnijeg „mrtvog grada“ na jadranskoj obali.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top