Thursday, March 21 2019
Posljednja vijest

Vlada: NA SJEDNICI O VELIKOJ PLAZI I SOLARNOJ ELEKTRANI NA BRISKOJ GORI

12. sjednica Vlade Crne Gore (7)Vlada Crne Gore je na sjednici koja je održana u petak donijela Odluku o izmjenama i dopuni odluke o izradi Državne studije lokacije „Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I“ – Velika plaža. Ugovor o izradi Studije je već zaključen između Ministarstva održivog razvoja i turizma i ARHIENT doo 26.12.2017. godine, sa rokom za izradu plana od 6 mjeseci. Međutim, kako bi se obezbjedile planske pretpostavke za realizaciju Ugovora o zakupu kompleksa HTP „Ulcinjska rivijera“ AD zaključenog između Vlade Crne Gore i HTP „Ulcinjska rivijera“ i Konzorcijuma Karisma, koji se nalazi u kontakt zoni prostora obuhvaćenog Državnom studijom lokacije „Dio sektora 66 – modul I“ – Velika plaža, odlučeno je da se ovaj prostor integralno sagleda kroz jedan planski dokument i da se, u skladu sa tim, proširi obuhvat planskog dokumenta čija je izrada u toku. Programskim zadatkom se traži da na prostoru zahvata budu predvidjeni sadržaji koji će omogućiti visokokvalitetnu i dugoročnu valorizaciju ovog dijela obale. To podrazumijeva planiranje površina za turizam, sportsko-rekreativne, uslužne, javne sadržaje i urbano zelenilo. Posebna pažnja biće posvećena razvoju infrastrukture koja omogućava punu implementaciju standarda ekološke i energetske održivosti i visok stepen autonomnosti.
Vlada je takođe usvojila Informaciju o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup zemljišta u svojini države na lokalitetu Briska Gora – Opština Ulcinj radi izgradnje solarne elektrane, sa Nacrtom tenderske dokumentacije za davanje u zakup zemljišta u svojini države na lokalitetu Briska Gora – opština Ulcinj radi izgradnje solarne elektrane. Nacrt tenderske dokumentacije obuhvata Javni poziv kojim je definsano davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini ukupne površine 6.621.121 m², radi projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja solarne elektrane instalisane snage veće od 200 MW. Tenderom se predviđa mogućnost zaključivanja ugovora o garantovanom otkupu električne energije, po tržišnim uslovima, čime se izbjegava mogućnost preuzimanja rizika od strane države u smislu uticaja na rast cijena električne energije za potrošače u Crnoj Gori. Osim toga, bitni elemetni tendeske dokumentacije su i kriterijumi koji definišu pravo učešća na tenderu i kriterijumi koji predstavljaju osnovu za vrednovanje ponuda.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top