Tuesday, July 14 2020
Posljednja vijest

Vlada: SPECIJALNA ZASTITA ZA SEST LOKALITETA U ULCINJU

Vlada Crne Gore objavila je spisak od 32 potencijalnih Emerald područja kojima je potrebna specijalna zaštita, u prvom redu biljnog i životinjskog svijeta.

Na spisku potencijalnih specijalno zaštićenih područja, koja su objavljena na sajtu Savjeta Evrope, se nalaze i šest lokaliteta u ulcinjskoj opštini: Velika plaža, Solana, Šasko jezero, Rijeka Bojana, Knete i Ada.

„Ova područja predstavljaju potencijalna NATURA 2000 područja-ekološka mreža od značaja za Evropu, čiji predlog smo obavezni da dostavimo Evropskoj komisiji prije ulaska naše zemlje u EU, kao jedan od uslova“, navodi se u vladinom dokumentu.

Predložena Emerald područja su Područjima Emerald bi se upravljalo na osnovu Planova upravljanja, čiji sadržaj je definisan zakonom, na osnovu kojeg Plan upravljanja mora naročito da sadrži i razvojne smjernice, smjernice i priroritete za zaštitu i očuvanje zaštićenog prirodnog dobra uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.

“Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine da realizuju aktivnosti na revalidaciji potencijalnih Emerald područja, uz izradu prateće dokumentacije, elaborata, studija zaštite sa precizno utvrđenim granicama uz obavezno pribavljanje mišljenja Ministarstva ekonomije, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Sve aktivnosti bi se morali usaglasiti sa Sekretarijatom Bernske konvencije. Ministarstvo održivog razvoja i turizma treba da pripremi izmjene Pravilnika o vrstama i kriterijumima za određivanje stanišnih tipova, načinu izrade karte staništa, načinu praćenja stanja i ugroženosti staništa, sadržaju godišnjeg izvještaja, mjerama 4 zaštite i očuvanja stanišnih tipova (Sl.list CG br. 80/08) i integriše rješenja za uspostavljanje ekološke mreže. Takođe, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo finansija treba da preduzmu sve neophodne aktivnosti na očuvanju konzervacijskog statusa Ulcinjske solane, kao dijela Emerald mreže, do njenog formalnog proglašenja“, piše u dokumentu.

Kao i za druge zemlje koje su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, i za Crnu Goru, Savjet Evrope je predvidio program uspostavljanja Emerald mreže. Za Crnu Goru ovaj projekat je predstavljao i pripremnu aktivnost u implementaciji Konvencije za očuvanje evropske divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa (Bernska konvencija), koja predstavlja glavni instrument zaštite biljnog životinjskog svijeta, kao i njihovih staništa, koju je Crna Gora ratifikovala 2009. godine.

One comment

  1. miko jovanovic beograd

    zasto u program zastite nije usao i porat Milena ,najvece i najbolje mrestiliste skakavice i ostalih vrsta ribe.Na porat se nekada islo da se donese riba.Ne da se lovi.Toliko je bilo.A danas………..bolje ne opisivati stanje.Velika grehota.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top