Thursday, July 19 2018
Posljednja vijest

Wireles Montenegro: KOMUNALNA POLICIJA ULCINJ U TETRA SISTEMU

 

Komuna e Ulqinit, Opstina UlcinjKompanija Wireles Montenegro je u digitalni radio sistem TETRA uključila i Komunalnu policiju Opštine Ulcinj.

Za njihove potrebe Opština je obezbijedila osam ručnih, dvije kolske i jednu fiksnu opremu za komunikaciju.

Načelnik Komunalne policije Opštine Ulcinj, Saubih Mehmeti je izrazio veliko zadovoljstvo kvaltetom opreme i ubijeđen je da će se, uz pomoć ovog sistema veze, povećati efikasnost rada u okviru Komunalne policije i ostalih službi koje koriste ovaj sistem.

Sve to u cilju efikasnijeg odgovora na svakodnevne izazove i zadatke u cilju poboljšanja komunalnog reda na teritoriji opštine.

Mehmeti se takođe nada da će uskoro i služba zaštite i spašavanja Opštine Ulcinj u svoju službu inplementirati TETRA system, jer sa tom službom imaju svakodnevnu saradnju.

“Sada smo dobili novi kvalitet komunikacija koji je značajan je za podizanje efikasnosti kako u okviru same službe, tako i u komunikaciji sa ostalim službama sa kojima saradjujemo”, zaključio je Mehmeti.

Pripadnici kompanije Wireless Montenegro su u obavili obuku za zaposlene Komunalne policije, koji su se tom prilikom iskazali zadovoljstvo zbog mogućnosti da koriste opremu koja im je uručena.

O direktnoj društvenoj koristi od korištenja Tetra sistema Boris Camović, menadžer prodaje u kompaniji Wireless Montenegro, kaže da građani Crne Gore, usljed bezbjedne, usaglašene i efikasne komunikacije imaju direktnu korist.

„TETRA“ omogućava vezu bez teritorijalnih ograničenja i za razliku od analognog, ovaj digitalni radio sistem obezbjeđuje bolje prostiranje signala, povećanu otpornost na smetnje, integraciju prenosa različitih tipova informacija, kao i visok stepen zaštite od prisluškivanja i ometanja“, navodi on.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top