Monday, July 6 2020
Posljednja vijest

ZASTICENI SPOMENICI KULTURE U ULCINJU

Kulturnu baštinu ovog podruĉja u prvom redu reprezentuju nepokretna kulturna dobra (zaštićeni spomenici kulture). Na području ulcinjske opštine ukupno je, u skladu sa Zakonom o zaštiti spomenika kulture CG, registrovano 10 nepokretnih spomenika kulture, i to pet sakralnih objekata, dva profana objekta, dvije urbane cjeline od kojih je jedna napuštena i jedan arheološki lokalitet. Dva spomenika kulture – kulturna dobra su svrstana u prvu kategoriju, jedan u drugu i sedam u treću kategoriju zaštite.

I kategorija

1. Stari grad Ulcinj

2. Srednjevjekovni grad Šas

II kategorija

3. Crkva – Džamija, sagrađena u XVI vijeku kao crkva, zatim džamija, a danas je u objektu

Arheološki muzej Ulcinja

III kategorija

4.   Saborna crkva sv. Nikole

5.   Sahat kula

6.   Pašina džamija

7.   Pašina kuća s tavanicom u duborezu

8.   Glavna džamija “Namazđah”

9.   Kruče – arheološki lokalitet

10. Crkva sv.Nikole, pod Bijelom gorom

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top