Wednesday, December 12 2018
Posljednja vijest

“Zeleni korak”: SUMORNA JE SLIKA NASEG ULCINJA OVE JESENI

 

Xhelal Hoxhiq, Dzelal HodzicIz NVO „Ze­le­ni ko­rak” saopštili su da je eko­nom­sko-so­ci­jal­na i eko­lo­ško-ambijental­na si­tu­a­ci­ja u opštini Ulcinj ve­o­ma nepovolj­na.

Stoga je, kako je rekao direktor te ekološke organizacije Dželal Hodžić, nužno pred­u­zi­ma­nje hit­nih mje­ra.

“Ša­sko je­ze­ro bi­o­di­ver­zi­tet­ski sta­ri, ri­je­ka Bo­ja­na je ma­sa­kri­ra­na, So­la­na na izdisaju, Val­da­nos je okru­žen ži­com i u ka­ran­ti­nu, Bo­ro­va šu­ma pro­pa­da, lje­ko­vi­ta sum­por­na vo­da je ne­is­ko­ri­šće­na, po­ljo­pri­vre­da naj­go­ra od kra­ja Dru­gog svjet­skog ra­ta, mla­da po­pu­la­ci­ja od­la­zi, de­mo­gra­fi­ja se mi­je­nja, a mi­je­nja­ju se ili pot­pu­no nesta­ju iden­ti­tet­ske, kul­tur­no-isto­rij­ske, pej­za­žne i uni­kat­ne vri­jed­no­sti Ul­ci­nja”, istakao je Hodžić.

One comment

  1. dr miko jovanovic beograd

    dragi Dzelale,kao i uvijek , tacno,precizno ,detaljno,objektivno.Na zalost svih nas koji volimo Ulcinj.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top