Tuesday, March 26 2019
Posljednja vijest

ZTS: TEMATSKI SASTANCI SA PREDSTAVNICIMA OPSTINA

EU, Evropska UnijaZajednički Tehnički Sekretarija (ZTS) za IPA II Programe prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo, u saradnji sa Operativnim Strukturama (OS) programa, organizovao je tematske sastanke sa predstavnicima opština i lokalih institucija/preduzeća u prihvatljivim područjima u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo. Tematski sastanci u opštinama su planirani kao dio kampanje za vidljivost i podizanje svijesti u cilju promocije oba programa prekogranične saradnje.
U periodu između 19. februara i 26. marta 2018. posjećeno je 30 opština iz programskih područja u Crnoj Gori, Albaniji i Kosovu. Sastancima je prisustvovao 251 učesnik, što ukazuje na veliko interesovanje učesnika da diskutuju sa ZTS-om i OS o programima.
Sastanci su se pokazali kao dobra prilika za predstavnike opština i lokalnih institucija/preduzeća da dobiju detaljnije informacije o programima. Takođe, objašnjen je finansijski okvir i ostala pitanja vezana za kofinansiranje i predfinansiranje u sklopu programa i projekata, kao i izvještavanje u procesu sprovođenja projekata. Uz to, dodatno su predstavljene prihvatljive aktivnosti i partnerstva, drugi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga i pravila vezana za apliciranje i sporvođenje projekata. Pored toga, predstavnici opština i lokalnih institucija/preduzeća su podstaknuti da učestvuju u narednim pozivima za dostavljanje projektnih prijedloga.
Sastanci su rezultirali kao dobro sredstvo za promociju programskih prioriteta, ali i za predstavljanje programskih tijela koji su na raspolaganju za pružanje pomoći potencijanim aplikantima. Osim toga, sastanci su poslužili ZTS-u da se bolje upozna sa programskim područjem i sa dijelom zainteresovanih strana, kao i sa njihovim potrebama i kapacitetima. Preduzeti napori OS i ZTS za organizovanje ove vrste sastanka bili su dobrodošli i učesnici su bili zadovoljni količinom i kvalitetom pruženih informacija.
Konačno, glavno pitanje koje treba riješiti je nizak kapacitet većine opština u izradi prijedloga projekata i sprovođenju projekata u skladu s pravilima EU.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top