A.Vuković o Izvještaju EU: I IZ BRISELA PORUČILI DA IMA JOŠ DOSTA POSLA NA SOLANI

U objavljenom Izvještaju o napretku Crne Gore u procesu pregovora sa EU za 2021. godinu, u okviru poglavlja 27 konstatuje se ograničeni napredak, što je najgori rezultat u poslednjih nekoliko godina. Ovo i nije iznenađenje imajući na umu da je proces pregovora u ovoj oblasti skoro pa zaustavljen.

Kao i prethodnih godina, u fokusu izvještaja su pitanje upravljanja otpadom, vodama i zaštita prirode. Ponavlja se i potreba za urgentnim mjerama za očuvanje ekološke vrijednosti zaštićenih područja i potencijalnih Natura 2000 staništa kao što su Ulcinjska Solana, Skadarsko jezero i rijeka Tara. Ograničen progres je napravljen u smislu izrade Nacionalnog energetskog i klimatskog plana.

Akcioni plan za ispunjavanje završnih mjerila u poglavlju 27 – životna sredina i klimatske promjene je usvojen je na sjednici Vlade u februaru 2021. godine i obuhvata 251 obavezu, koje uključuju sve obaveze iz završnih mjerila vezano za Poglavlje 27, kao i one koje su preostale iz Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u ovoj oblasti. Najviše obaveza je u upravo u podoblastima: upravljanje otpadom – 37, kvalitet voda – 33 i zaštita prirode – čak 71.

O realizaciji akcionog plana ne postoji objedinjena infomacija, obzirom da, iako je predviđeno planom, polugodišnji izvještaj nije objavljen niti usvojen na sjednicama Vlade. Nova radna grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 formirana je Odlukom Vlade 30.07.2021. godine, ali do sada nije održala nijedan sastanak.

U podoblasti upravljanje otpadom, koja se prepoznaje kao jedna od tri oblasti sa najviše problema, Crna Gora ostaje još uvijek neusaglašena sa EU direktivama. Zakon o upravljanju otpadom koji treba da nam ponudi odgovore na brojna otvorena pitanja u ovoj oblasti se već nekoliko godina odlaže. Donošenje novog zakona o upravljanju otpadom je aktivnost koja je akcionim planom planirana za 2021. godinu, međutim, osim informacija da se radi na prijedlogu novog zakona, nije bilo daljih aktivnosti koje uključuju javnu raspravu i konsultacije sa zainteresovanim stranama. Navodi se i problem nejasno definisanog modela za upravljanje otpadom na nivou države, kao i potreba da se urgentno spriječi dalje nelegalno odlaganje otpada i odlaganje otpada na privremenim deponijama.

U podoblasti kvalitet voda, napredak je ograničen. Planovi upravljanja vodama jadranskog i Dunavskog sliva još uvijek nisu donešeni.

U podoblasti zaštita prirode, Crna Gora ostaje djelimično usaglašena sa EU propisima. Prepoznate su aktivnosti koje se odnose na zaštitu područja Ulcinjske Solane, ali treba napomenuti da je do uspostavljanja održivog sistema upravljanja ovim područjem potrebno realizovati još dosta koraka. Ponovo je istaknuto i pitanje preporuka Bernske konvencije za područje Skadarskog jezera, kao i preporuka UNESCO/IUCN za područje Tare, te neohodnonost njihove dalje implementacije.

Izvještaj o napretku Crne Gore za Poglavlje 27 je konstatacija nedostatka rezultata u oblasti zaštite životne sredine, nesnalaženja i neznanja nove administracije o zahtjevnim procesima pregovora, čiji rad pritom obiluje netransparentnošću. Iako su, zbog načina najavljivanja riješavanja problema u ovoj oblasti, očekivanja javnosti bila velika, rezultati su izostali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Javni parkovi u Ulcinju: IGRALI I MLADI I STARIJI, VRIJEME JE ZA OBNOVU

TV Ul-info: NA PRISTANU PROMOVISANI ZELENI I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

TV CG: O ULCINJSKOM STAROM GRADU KROZ VJEKOVE

Đeka u Njujorku: INICIJATIVA O BRATIMLJENJU ULCINJA I STATEN ISLANDA
Đeka u Njujorku: INICIJATIVA O BRATIMLJENJU ULCINJA I STATEN ISLANDA

Predsjednik Demokratske partije i poslanik u Skupštini Crne Gore Fatmir Đeka završio je u nedjelju posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. On je tokom ove posjete razgovarao sa kongresmenkom Nikole Malliotakis,

Rađenović: Morsko dobro provjerava ugovore za pojedine plaže, investicije u Ulcinju
Rađenović: Morsko dobro provjerava ugovore za pojedine plaže, investicije u Ulcinju

Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore od imenovanja novog Upravnog odbora i menadžmenta firme ima jasan cilj da teži ka decentralizaciji i uvaži svaku realnu potrebu naših građana i lokalnih

Olivera Nikolić: Mediji u (ras)koraku s promjenama
Olivera Nikolić: Mediji u (ras)koraku s promjenama

Crnogorsko novinarstvo posljednjih deceniju dijeli sudbinu globalnih trendova. Iako na periferiji dešavanja, digitalna revolucija u potpunosti je promijenila način rada u redakcijama i navike publike i

Ljubitelji kazino igara će ovog puta biti u teškoj situaciji!
Ljubitelji kazino igara će ovog puta biti u teškoj situaciji!

Sigurni smo da je veoma mali broj ljudi na svijetu koji nisu čuli za mega popularnu kazino igru koja nosi ime Aviator! Bilo da ste ljubitelji online kazina, ili ne, pomenuta igra je “zarazila” cijeli svijet,

U 21. godini: PREMINUO FUDBALER KOJI JE IGRAO I ZA „OTRANT OLYMPIC“
U 21. godini: PREMINUO FUDBALER KOJI JE IGRAO I ZA „OTRANT OLYMPIC“

Nakon teške saobraćajne nesreće u petak je u 21. godini života preminuo fudbaler plavskog „Jezera“ Mirza Đurđević. On je u svom kratkom životu ostvario respektabilnu sportsku karijeru, a jednu sezonu je