British Council: Globalno pismo mladih o klimatskoj akciji

Globalno pismo mladih o klimatskoj akciji predstavlja poziv na akciju od strane mladih ljudi širom svijeta, i direktno se obraća liderima koji prisustvuju samitu COP26 – 26. konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama koja će se održati u novembru 2021. godine u Glazgovu.

Ovo pismo je rezultat opsežnog istraživanja od strane British Council-a i neprofitnog društvenog preduzeća „Catalyst in Communities“, za koje je korišćen pristup kombinovane metodologije, uključujući masovno prikupljanje podataka o stavovima, iskustvu i težnjama 8.000 mladih ljudi iz 23 zemlje.

Sa ciljem što veće zastupljenosti u pogledu pola, porijekla, lokacije i društveno-ekonomskog statusa, istraživački tim je radio uprkos globalnim ograničenjima uzrokovanih pandemijom COVID-19 kako bi ojačao glas mladih ljudi današnjice, koji nije prisutan u debatama o klimatskim promjenama. Istraživanje za ovaj izvještaj sprovedeno je u periodu od januara do marta 2021.

Ključne poruke i preporuke proistekle iz ovog istraživanja nalaze se u tekstu ovog dokumenta, u nastavku samog pisma.

Globalno pismo mladih o klimatskoj akciji, i prateća kampanja 8.000 Rising, sastavni je dio programa British Council-a „The Climate Connection“, globalne platforme za dijalog, saradnju i akciju, koja povezuje milione ljudi kroz zajednička rješenja za klimatsku krizu.

U središtu ovog zajedničkog pristupa su mladi ljudi, jer ih podržavamo da pojačaju svoj glas, steknu vještine i kreiraju mreže za učešće u smislenom dijalogu, dovodeći do stvarnih promjena u cilju dobrobiti naše planete.

Nadamo se da će vas ovo pismo inspirisati da razmislite o svojoj ulozi u borbi protiv negativnih uticaja klimatskih promjena i motivisati vas da preduzmete mjere u granicama vaših mogućnosti.

Saznajte više o istraživanju za Globalno pismo mladih o klimatskoj akciji, pročitajte izvještaj i pridružite se kampanji 8.000 Rising na sljedećem linku:

www.britishcouncil.org/climate-connection/get-involved/global-youth-letter

Isto tako, mladi Crne Gore mogu upisati svoju poruku na sljedećem linku:

https://confirmsubscription.com/h/y/D07B3406A27F1FBD

Poštovani lideri samita COP26,

Nas više od 8.000 mladih ljudi iz 23 zemlje širom svijeta obraća Vam se kako bismo podijelili naše ciljeve i težnje za budućnost naše planete.

Predstavljamo one čiji se glas ne čuje u debatama o klimatskim promjenama, ali smo upravo mi oni koji će najviše biti pogođeninjima– kako sada, tako i u budućnosti.

Dolazimo iz svih slojeva društva, amnogi od nas suzanemareni. Imamo od 18 do 35 godina i uključujemo muškarce, žene i druge pripadnike rodnog spektra. Potičemo kako iz gradskih, tako i iz ruralnih područja. Imamo različite mogućnosti pristupa obrazovanju i zapošljavanju, različite društveno-ekonomske statuse, a neki od nas su i osobe sa invaliditetom.

Od mladih žena i djevojaka u nepalskim selima, transrodnih osoba u gradovima Bangladeša, do nezaposlenih mladih ljudi u Keniji – svi želimo da se naš glas čuje i vrednuje na samitu COP26.

Kroz ankete, fokus grupe, kampanje na društvenim medijima i aplikacije za sastanke i razmjenu poruka, konačno smo dobili priliku da podignemo svoj glas. A sada, želimo da ovaj zajednički apel podijelimo sa Vama, da iznesemo naše nade i zahtjeve za klimatsku akciju.

Kako klimatske promjene utiču na nas

Duboko smo zabrinuti zbog dugoročnih efekata klimatskih promjena. U zavisnosti od mjesta gdje živimo, već smo svjedoci uticaja klimatske krize. Doživjeli smo eroziju obala u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, deforestaciju u Amazoniji, zagađenje vazduha u Torinu i poplave u ruralnom Bangladešu i Južnoj Africi.

Osim što uništava našu prirodnu sredinu, klimatska kriza umanjuje i naše mogućnosti zapošljavanja u budućnosti. S obzirom na činjenicu da je ekonomski rast direktno povezan sa klimatskim promjenama, ako se ne riješi ovo pitanje, neće biti ni dugoročnog ekonomskog rasta i, samim tim, biće daleko manje radnih mjesta. A to utiče na sve nas.

Poruka svjetskim liderima

Emisija ugljenika porasla je za 60 posto u posljednjih 30 godina. Ne možemo nastaviti kao da se ništa ne dešava ako želimo da održimo globalni porast temperature ispod 1,5° C. Iz tog razloga je potrebno da naši lideri budu aktivniji u odgovoru na ovaj globalni izazov.

Naši lideri nas moraju saslušati. Treba da prepoznate da smo motivisani, spremni da učimo, inspirisani, i voljni da djelujemo – za sadašnjicu i za budućnost. Želimo da se uklone sistemske prepreke oko svrsishodnog angažovanja mladih u klimatske akcije, kao i druga ključna pitanja. Omogućite nam da pristupimo institucijama, pustite nas u prostore gdje se donose odluke, pružite nam resurse i radite sa nama na rješavanju klimatske krize.

Naša zalaganja

Želimo da ostvarimo svoj istinski potencijal, ali većina nas nikada nije učestvovala u akcijama ublažavanja negativnih uticaja klimatskih promjena. Spremni smo da postanemo politički aktivni – ne samo učešćem u demonstracijama, već širenjem informacija o klimatskim promjenama i služeći kao uzor našim vršnjacima. Na taj način možemo početi da utičemo na ljude oko nas i da sarađujemo na stvaranju promjena.

Vjerujemo da mladi ljudi mogu uticati na akciju za klimatske promjene. Brzo reagujemo i brzo prilagođavamo naš način života, tako da možemo biti primjer starijim generacijama. Sada smo povezani više nego ikada i otvoreni smo za saradnju iuvažavanje i drugih mišljenja..

Putem interneta i digitalnih alata, svoju ulogu digitalnih građana možemo iskoristiti za razmjenu znanja i iskustava sa svojim vršnjacima, naročito sa onima koji su marginalizovani i ranjivi.

Spremni smo da promijenimo način na koji živimo. Spremni smo da smanjimo konzumerizam i rasipanje, kao i naš karbonski otisak. Mi smo posljednja generacija koja može da zaustavi klimatske promjene, i spremni smo da učinimo ono što je potrebno da postignemo naš cilj – zajedno kao jedinstven svijet.

Naši globalni glasovi

„Današnji mladi će sjutra biti donosioci odluka. Zbog toga je od suštinske važnosti da mladi ljudi širom svijeta budu svjesni pitanja životne sredine i klime, kako bi mogli da doprinesu rješavanju ovih globalnih izazova.“ Glas iz ruralne Indije

„Želimo da budemo aktivni i konstantno učestvujemo u dugoročnom procesu od strane mladih i za mlade, u kojem oni mogu razviti ne samo diskurs, već i akcije koje uključuju društvo u cjelini i njihove lokalne zajednice.“ Glas iz Brazile

„Ako se mladi ljudi budu bavili pitanjem klimatskih promjena i radili zajedno kao jedan, njihov glas će se čuti, i to će ohrabriti cijeli svijet da preduzme akciju.“ Glas nezaposlene žene iz ruralne Kenije

„Našim mladima je potrebno obrazovanje, vještine i osnaživanje. To su sve stvari koje povećavaju njihovu sposobnost u borbi protiv klimatskih promjena u našoj zajednici.“ Glas nezaposlenog iz Indonezije 

„Mi smo budućnost, a ako želimo da vidimo budućnost, moramo očuvati životnu sredinu i za sljedeće generacije.“ Glas nezaposlenog iz Južne Afrike

„Mlade ljude bi trebalo više edukovati na temu klimatskih promjena i vidjeti efekte edukacije … trebalo bi da im lideri daju podršku kroz mogućnosti zapošljavanja.“ Glas nezaposlenog sa Filipina

„Vlada i narod treba zajedno da rade na pronalaženju rješenja za ovo globalno pitanje“. Ženski glas iz Turske

„Treba izgraditi energetski efikasne gradove koristeći tehnike zelene gradnje, energiju vjetra i bioenergiju. Treba da smanjimo zagađenje i emisije iz automobila i fabrika i stvorimo novi sistem za praćenje i procjenu vremenskih prilika i nivoa mora kako bismo pomogli da ljudi budu bezbjedni.“ Ženski glas iz ruralnih Ujedinjenih Arapskih Emirata

 Šta tražimo od naših lidera

Želimo da se vlade oslone na naše znanje i kreativnost, da ojačaju naše mogućnosti obrazovanja i obuke, kao i da ulažu u zelenu tehnologiju koja smanjuje štetni uticaj na životnu sredinu i otvara nova radna mjesta za sadašnje i buduće generacije. Želimo obrazovanje koje će nas inspirisati, koje promoviše zapošljavanje i daje nam alate za preduzimanje klimatskih akcija. Želimo garancije i zalaganje za smanjenje emisije ugljen-dioksida, i, ono što je jednako važno, želimo da pružite bolje odgovore na društvena pitanja u našim društvima, kao što su nezaposlenost i pristup obrazovanju.

Uporedo sa ovim globalnim pismom, naše misli su obuhvaćene i iskazane u nacionalnim pismima, iz svake od naše 23 zemlje. To će pomoći kreatorima politika, akterima civilnog društva i mladima da identifikuju pojedinačna i kolektivna iskustva, izazove i mogućnosti za izgradnju otpornosti na klimatske promjene. Imamo priliku da mobilišemo najveću populacionu grupu u svakom regionu – mlade ljude – da djeluju kao nosioci kolektivnog upravljanja klimom u cijelom svijetu, i da se nadograđujemo na akcije, ideje, inovacije i promjene koje vode mladi, putem veza na globalnom i nacionalnom nivou, kao i na nivou zajednice.

Naša konačna poruka je da smo mi, kao mladi ljudi, izuzetno pozitivni u pogledu potencijalne budućnosti naše planete – ali samo ako naš glas čuju svjetski lideri i kreatori politika i ako nam je data mogućnost da se angažujemo i napravimo razliku. A mi smo spremni da radimo sa vama na stvaranju tih mogućnosti.

Dodatne informacije

Globalno pismo mladih o klimatskoj akciji nastalo je korišćenjem kvalitativnih i kvantitativnih podataka prikupljenih tokom opsežnog istraživačkog projekta koji je pokrenuo British Council, sprovedenog u 23 zemlje svijeta*.[i]

Sljedeće ključne poruke i preporuke preuzete su iz nalaza tog istraživanja i predstavljaju korisne dodatne informacije liderima i kreatorima politika, kao i svima drugima koji su zabrinuti zbog klimatskih promjena – o tome kako se nastojanja i težnje mladih ljudi mogu pretočiti u stvarne akcije.

Ključne poruke

Najsnažnija i najvažnija poruka koja proizilazi iz ovog istraživanja je da postoji snažan, jedinstven glas mladih ljudi u vezi pitanja klimatskih promjena, u sve 23 zemlje.

Mladi smatraju da su klimatske promjene jedna od najvećih prijetnji svijetu, koja je bez presedana. Iako vjeruju da mogu odigrati ključnu ulogu u rješavanju ovog pitanja, većina mladih ljudi kaže da nikada nijesu učestvovali u akcijama ublažavanja klimatskih promjena.

Ipak, mnogi su spremni da postanu politički aktivni – ne jedino učešćem u demonstracijama, već širenjem informacija o klimatskim promjenama putem društvenih mreža, postajući uzor svojim vršnjacima po pitanju klimatskih promjena. Djelujući na taj način, vjeruju da mogu uticati na ljude oko sebe, boriti se protiv dezinformacija i sarađivati u cilju postizanja pozitivnih promjena. Ukratko, mladi ljudi pozivaju da im se pruži mogućnost da daju dragocjen doprinos klimatskim izazovima.

Jedna od glavnih kritika koje upućuju mladi ljudi je percepcija „mnogo priče, a  nimalo akcije“. Ipak, oni su spremni da vode svojim primjerom i da djeluju. Vjeruju da razumiju probleme (na primjer, razvoj vještina, potrebu za akcijom) i uviđaju da su, iako smo svi međusobno povezani, potrebni različiti pristupi u različitim djelovima svijeta. Osim toga, iako je većina mladih ljudi voljna i spremna da djeluje i uključi se u globalne inicijative kao što je samit COP26, nedostaju im informacije o tim inicijativama, što predstavlja prepreku njihovom učešću i angažovanju.

Kreatori politika treba da shvate da mnogi mladi ljudi smatraju da njihovi lideri i donosioci odluka ne čine dovoljno na rješavanju pitanja klimatskih promjena. Takođe treba da cijene značaj i korist društvenih medija u životu mladih. Bilo bi uputno da organizacije civilnog društva i nevladin i neprofitni sektor istraže upotrebu digitalnih kanala za razmjenu relevantnog obrazovanja i znanja o klimatskim promjenama među mladima. Oni potom mogu djelovati kao sredstvo za pojačavanje kolektivnog glasa mladih, kako bi se osiguralo da se taj glas čuje i odrazi na širem nivou.

Buduće generacije moraju biti uključene u razvoj klimatskih akcionih planova, koji će sadržati mjerljive ishode i realne, smislene ciljeve – bilo da se radi o borbi protivkrčenja šuma, zagađenja ili emisije ugljenika. Svi imamo odgovornost da angažujemo i vrednujemo mlade ljude današnjice i da ih uključimo u planiranje i primjenu rješenja za klimatske promjene.

Iako su mladi ljudi voljni i sposobni da djeluju – i u mnogim slučajevima vjeruju da za to imaju i potrebne vještine – i dalje postoji potreba za odgovarajućim obrazovanjem, obukom, podizanjem svijesti javnosti i pristupom informacijama, jer su svi oni ključni za izgradnju vještina za efikasnu klimatsku akciju. Svjesni su da je klimatski izazov prevelik da se sa njim sami uhvate u koštac, ali ne samo da im nedostaju načini za aktivno učešće, već i klimatska pismenost, jezik i liderske vještine za pokretanje klimatskih akcija među svojim vršnjacima i u okviru njihovih zajednica.

Stoga bi im trebalo olakšati pristup lokalnoj i globalnoj literaturi i resursima o klimatskoj nauci, klimatskim akcijama i jačanju otpornosti  na izazove. Komunikacija, kreativno rješavanje problema i vještine aktivnog građanstva takođe treba da budu ključni prioriteti učenja, tako da mladi ljudi mogu efikasno izraziti svoje zabrinutosti i predložiti akcije svojim vršnjacima, porodicama, zajednicama i liderima.

Preporuke

 1. Razviti odgovarajuće forume za mlade ljude putem kojih mogu izraziti svoje stavove i osjećanja prema budućnosti naše planete i svom mjestu u njoj.
 1. Ohrabriti više mladih ljudi da dođu u prvi plan ovih razgovora, uviđajući da je većina njih otvorenija da sluša svoje vršnjake.
 1. Stvoriti raznolike strukture za konsultacije kako bi se osiguralo da se sasluša glas mladih ljudi.
 2. Uspostaviti komunikacione kanale za mlade ljude i udaljene zajednice do kojih je teško doprijeti; aplikacija za konsultacije bila bi efikasna u mnogim kontekstima gdje je potrebno premostiti udaljenost.
 1. Podići svijest o klimatskim promjenama u ruralnim područjima koja imaju ograničen pristup ili nemaju pristup digitalnim resursima na druge načine, poput štampanih materijala, organizacija civilnog društva i obrazovnih ustanova.
 1. Podržati nezaposlene i mlade ljude da postanu treneri, da poboljšaju svoje znanje i vještine o klimatskim promjenama, i podržati održivi razvoj u ruralnim područjima.
 1. Organizovati mini ili mikro-COP samite tromjesečno ili dva puta godišnje u ruralnim i udaljenim područjima, kako bi se osiguralo da mladi ljudi budu dobro opremljeni vještinama za efikasno prilagođavanje klimatskim promjenama.
 1. Uključiti klimatske promjene u školske programe.
 2. Koristiti školske događaje i događaje u zajednici za podizanje svijesti.
 3. Podržati razvoj kolektivnih akcionih planova za mlade, u saradnji sa civilnim društvom i drugim organizacijama.
 1. Izgraditi praktične i djelotvorne infrastrukture društvenih medija za promociju inkluzivnog, pozitivnog angažmana i podršku razvoju relevantnih akcionih planova.
 1. Razviti jasne, razumljive mjere za rješavanje klimatskih promjena kako bi mladi ljudi uočili napredak i stekli povjerenje u rješenja.
 1. Ojačati napore na podizanju svijesti i izgradnji kapaciteta za bavljenje uticajima klimatskih promjena na zdravlje mladih.

Sljedeće preporuke odražavaju kako mladi ljudi misle da se njihovo učešće može unaprijediti 

 1. Kreatori politika i lideri moraju razviti jasne i jednostavne akcione planove, prilagođene svakoj zemlji i njenim jedinstvenim izazovima, tako da mladi ljudi mogu dati svoj doprinos putem:
  • komunikacijske kampanje kako bi se osiguralo da se njihov glas čuje,
  • prilagođavanja ličnog ponašanja (na primjer, zalaganje za štednju vode ili suzbijanje zagađenja),
  • podizanja svijesti putem društvenih medija i drugih kanala,
  • vođenja i/ili učešća u društvenim kampanjama (na primjer, inicijative za reciklažu i sadnju drveća),
  • volontiranja u lokalnim organizacijama radi poboljšanja otpornosti ranjivih grupa i zajednica u vezi klimatskih promjena i katastrofa.
 1. Ojačati upravljanje na više nivoa po pitanju klimatskih promjena i angažovanje mladih kako bi se osigurala usklađenost na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.
 2. Mobilisati mlade ljude da podrže izradu materijala za podizanje svijesti ugroženih grupa, poput žena i djevojaka, osoba sa invaliditetom, drugih manjinskih grupa i djece, kao i onih koji žive u ruralnim područjima koji inače nemaju pristup takvom materijalu.
 3. Kreirati globalne i nacionalne programe podrške mladima putem kojih mogu razvijati ili dodatno usavršavati ključne vještine za klimatske akcije, kao što su društveni mediji, jezik i liderstvo, i komunikacija.
 4. Postaviti mlade ljude da budu predvodnici klimatskih akcija i ublažavanja rizika.

Ove preporuke nijesusveobuhvatne, i dalje angažovanje mladih ljudi putem diskusija u fokus grupama će generisati dodatne podatke koji će služiti kao putokaz za dalje djelovanje.

[i] * Avganistan, Bangladeš, Brazil, Etiopija, Njemačka, Indija, Indonezija, Irska, Italija, Kenija, Meksiko, Mjanmar, Nepal, Nigerija, Pakistan, Filipini, Južna Afrika, Šri Lanka, Turska, Velika Britanija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Vijetnam i Zimbabve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B. Hasani: Intervistë me Ulqinakun, kryetarin e Komunitetit Shqiptar Katolik në Australi Lekë Ndreka

Abazović najavio planove i za Galeb, Albatros i Veliku plažu: ŽELIMO DA ULCINJ DOBIJE NOVU VRIJEDNOST

Đeka za TVCG: OVO JE POLITIČKA AGONIJA, NAJPRIJE MANJINSKA VLADA, PA IZBORI

Njujork: ABAZOVIĆ SA PREDSTAVNICIMA NAŠE DIJASPORE U AMERICI

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović srdačno su dočekani u Njujorku od strane naše dijaspore koju dominantno čine građani iz Ulcinja, Bara, Tuzi, Krajine, Ana Malita, Plava i Gusinja, saopšteno je iz

Razrješenja i imenovanja u Upravi prihoda i carina: I POSLIJE ULCINJANINA ULCINJANKA
Razrješenja i imenovanja u Upravi prihoda i carina: I POSLIJE ULCINJANINA ULCINJANKA

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj elektronskoj sjednici razriješila dužnosti v.d. direktora Uprave prihoda i carina mr Aleksandra Damjanovića. On je na toj poziciji bio šest mjeseci i prema nepodjeljenom

Njujork: ABAZOVIĆ SA PREDSTAVNICIMA NAŠE DIJASPORE U AMERICI
Njujork: ABAZOVIĆ SA PREDSTAVNICIMA NAŠE DIJASPORE U AMERICI

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović srdačno su dočekani u Njujorku od strane naše dijaspore koju dominantno čine građani iz Ulcinja, Bara, Tuzi, Krajine,

Opština Ulcinj: U nedjelju na Pristanu ULtra Green Campaign
Opština Ulcinj: U nedjelju na Pristanu ULtra Green Campaign

U okviru kampanje ULtra Green, u nedjelju, 24.10.2021 godine, u periodu od 11:00 do 15:00 časova, na Maloj plaži, biće organizovana prezentacija kampanje i djeljenje brošura. U 13:00 časova prisutnim novinarima

Jednim klikom do bonusa, bez ikakvih uslova!
Jednim klikom do bonusa, bez ikakvih uslova!

Uplata depozita nikad lakša – Deponuj putem e-banking, banke ili pošte i na tvoj nalog će automatski biti uplaćen bonus – 5% na uplatu! Registrujte se na meridianbet.me online platformu i kao poklon dobrodošlice

Likovna kolonija: U ULCINJU SE OKUPILO 50 UMJETNIKA IZ REGIONA
Likovna kolonija: U ULCINJU SE OKUPILO 50 UMJETNIKA IZ REGIONA

“Peta Regionalna slikarska kolonija ‘Ulcinj na platnu’ je praktično šlag na vrlo uspješnu turističku 2021. u ovoj opštini”, ocijenio je na otvaranju ove manifestacije direktor Turističke organizacije Ulcinj