Dobro upravljanje: OPŠTINA DUŽNA DA INFORMIŠE GRADJANE O SVOJIM AKTIVNOSTIMA

Preduslov ostvarivanja demokratske zajednice jeste veća interakcija između građana i organa lokalne samouprave. Savremena lokalna samouprava treba da teži dvosmjernoj komunikaciji kako bi se uspostavilo partnerstvo između građana i njihovih izabranih predstavnika. Ono se, potom, mora prenijeti na sve funkcionere i institucije vlasti.

Ovakav odnos građana i njihovih izabranih predstavnika u vlasti obezbjeđuje odgovorniji i transparentniji rad zvaničnika i stvaranje mogućnosti da građani učestvuju u radu lokalne samouprave, čak i u njenim svakodnevnim aktivnostima.

Uključivanje građana u demokratske procese je dio doktrine tzv. dobrog upravljanja (Good governance), a čija su osnovna načela: otvorenost, participacija građana, odgovornost, djelotvornost i usklađenost (koherentnost).Ilustration 1

Doktrina “dobrog upravljanja“ stavlja akcenat na saradnju radi formulisanja javnih politika u cilju društveno-ekonomskog razvoja, snažnijih upravnih kapaciteta javnih institucija i društveno-političkog legitimiteta javne uprave.

Učešće građana dobija svoj puni oblik i efekat kada se građani okupljaju kako bi se informisali i razgovarali o problemima svoje zajednice, da bi zatim kao rezultat toga ponudili potencijalna rješenja predstavnicima vlasti, a potom i učestvovali u implementaciji ponuđenih rješenja.

Pored Ustava Crne Gore, po kojem je građanin nosilac suverenosti, oblast participacije građana u vlasti na lokalnom nivou u ovoj državi uređuje i veći broj zakona, podzakonskih akata i drugih propisa. Kao članica Savjeta Evrope, Crna Gora je u obavezi da primjenjuje i Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi.

Prema odredbama Statuta Opštine Ulcinj, lokalna samouprava stvara uslove, podstiče i pomaže učešće lokalnog stanovništva u ostvarivanju lokalne samouprave. Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine i glavni administrator su u cilju obezbjeđivanja javnosti i transparentnosti rada organa Opštine i javnih službi, dužni da, najmanje jedanput u tri mjeseca putem lokalnih medija ili na drugi pogodan način, informišu građane o aktivnostima organa u proteklom i planiranim aktivnostima u narednom periodu.Text 5 - ilustration 2

Predviđeno je da se u procesu donošenja Statuta, planova razvoja Opštine, urbanističkih projekata, budžeta i opštih akata kojima se utvrđuju prava i obaveze građana sprovodi javna rasprava.

U svakom slučaju, participacija podrazumijeva zainteresovanost i spremnost na saradnju organa lokalne samouprave, sa jedne i građana, sa druge strane. Ona podstiče da se među njima razvija i održava odnos međusobnog uvažavanja i razumijevanja različitih potreba i interesa, a sa osnovnim ciljem unaprjeđenja života zajednice.

Dobro razvijena praksa učešća građana bi značajno uticala na povećanje povjerenja javnosti u Opštinsku upravu, promovisanje transparentnosti njenog rada, povećanje kapaciteta građana za uključivanje u demokratske procese i kreiranje održivih javnih politika.

Uostalom, najvišim pravnim aktom ulcinjske lokalne samouprave organi Opštine obavezni su da obezbijede ostvarivanje prava i dužnosti lokalnog stanovništva na zakonit i efikasan način, uz poštovanje ličnosti i dostojanstva građanina.

Tekst je urađen u sklopu projekta „ZA MOJ GLAS U MOJOJ OPŠTINI“, koji sprovodi NVO Novi Horizont u partnerstvu sa NVO „Ul info“ i Gradskom bibliotekom Ulcinj, uz finansijsku podršku Ministarstva javne uprave u sklopu programa ,,e-Demokratija – učestvuj, predloži, promijeni”, u oblasti reforme javne uprave. Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove donatora.Projekat, Projekti, Logo, Disclaimer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Selajk TV, Kodre Dakine: Plantaža maslina na Gazdinstvu Gazivoda

Golmanska akademija: Golmanski Kamp, Ulcinj 2022.

FiMAR: KAKO ĆE IZGLEDATI “PORTO MILENA”

CEDIS: U UTORAK BEZ STRUJE DIO OPŠTINE ULCINJ
CEDIS: U UTORAK BEZ STRUJE DIO OPŠTINE ULCINJ

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) je Portalu Ul-info saopšteno da će u utorak, 25. januara, u terminu od 8 do 14:30 sati, bez struje ostati dio naselja Bijela Gora.

TO: I ULCINJ DA BUDE “ZELENA DESTINACIJA“
TO: I ULCINJ DA BUDE “ZELENA DESTINACIJA“

U organizaciji Turističke organizacije Ulcinj u srijedu 26. januara počeće trodnevna radionica na kojoj će biti predstavljene dosadašnje aktivnosti i rezultati procesa “Green Destinations”, kao i koraci

PRIKLJUČI SE ELITNOM TIMU I PREUZMI DIO MILIONSKOG POKLON FONDA!
PRIKLJUČI SE ELITNOM TIMU I PREUZMI DIO MILIONSKOG POKLON FONDA!

Meridian Online Kazino poklanja deset hiljada eura nedjeljno najlojalnijim igračima! Uđi u elitno društvo već danas! Dajemo ti dokaz da je Meridian tim u kojem želiš da igraš! Izdvoji se iz mnoštva igrača

Policija: U ULCINJU RASVIJETLJENO RAZBOJNIŠTVO I KRAĐA ZLATARE
Policija: U ULCINJU RASVIJETLJENO RAZBOJNIŠTVO I KRAĐA ZLATARE

Pripadnici Odjeljenja bezbjednosti u Ulcinju su ovog vikenda rasvijetlili dva teška krivična djela, saznaje Portal Ul-info. Oni su otkrili osobu koja je od albanskog državljanina u Ulcinju otela novčanik.

MERIDIAN ONLINE KAZINO U 2021. ISPLATIO VIŠE OD 1.5 MILIONA EURA VRIJEDNE DŽEKPOTOVE!
MERIDIAN ONLINE KAZINO U 2021. ISPLATIO VIŠE OD 1.5 MILIONA EURA VRIJEDNE DŽEKPOTOVE!

U 2021. DŽEKPOTOVI PADALI KÔ KIŠA: MERIDIAN PODIJELIO VIŠE OD 1.5 MILION EURA, NA SE KO ISPLAĆUJE NAJVEĆE DŽEKPOTOVE: Meridian u 2021. podijelio više od 1.5 MILION EURA Meridian Online Casino u 2021. godini