Green home: Preispitati opravdanost projekta izgradnje Solarne elektrane na Briskoj gori

Na okruglom stolu o opravdanosti projekta izgradnje solarne elektrane na Briskoj gori, koji je danas u Podgorici organizovala NVO Green Home, razgovarali su predstavnici relevatnih institucija uključujući Ministarstvo energetike i rudarstva, Elektroprivrede crne Gore, obrađivače prostorno planske dokumentacije i civilni sektor.

Uz potpuno razumijevanje svih zainteresovanih strana da je neophodno realizovati zelenu tranziciju države Crne Gore i da je potrebno povećati iskorišćavanje solarnog potencijala i obnovljivih izvora energije, došlo se do sljedećih zaključaka: 

–          Projekti izgradnje elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije trebaju da budu održivi i ekološki prihvatljivi, te se ne smiju “gurati” projekti samo zbog prethodno potpisanih ugovora ili sporazuma čak i onda kada ne postoji ekološka opravdanost za realizaciju istih.
 
–          Tenderska komisija koju je formiralo Ministarstvo rudarstva i energetike treba da informiše javnost o svojim nalazima i daljim koracima nakon što je Upravni sud presudom poništio odluku prethodne tenderske komisije o utvrđivanju rang liste ponuđača na javnom pozivu, na osnovu koje je i potpisan Ugovor o zakupu sa konzorcijumom koji čine Elektroprivreda Crne Gore i kompanija Fortum. 

–          Ministarstvo energetike i rudarstva treba da svoje buduće aktivnosti u pravcu iskorišćavanju solarnog potencijala u Crnoj Gori učini takvim da se osim korišćenja potencijala vodi računa o prirodnim vrijednostima lokaliteta na kojima se ovi projekti planiraju. Sa tim u vezi, treba preispitati opravdanost površine i lokacije na kojoj je planirana solarna elektrana na Briskoj Gori a vodeći se informacijama o prirodnim vrijednostima ovog lokaliteta kako bi se izbjegla trajna degradacija ključnih vrijednosti ovog područja kroz uništavanje pejzažnih vrijednosti, sječu šuma, uticaj na ptice, uticaji na biodiverzitet kao i uticaji na kulturno nasljeđe i lokalno stanovništvo. 

Briska gora pripada području Delte Bojane, koje je ključno područje biodiverziteta, područje je od značaja za zaštitu EMERALD koje uključuje i rijeku Bojanu, Šasko jezero i Knete, područje je od značaja za boravak ptica. Područje Šaskog jezera sa kojim se Briska gora graniči ispunjava kriterijume međunarodno važnog močvarnog staništa Ramsar. Dakle, riječ je o području od izuzetnih i jedinstvenih prirodnih vrijednosti ali i kulturnih, kako se na Šaskom brdu nalazi stari grad Svač koji predstavlja jedno od najznačajnih lokaliteta kulurne baštine na teritoriji opštine Ulcinj. Uprkos navedenim činjenicama, koje su samo dio sveukupnih vrijednosti ovog lokaliteta, zbog planiranog projekta nije sprovedena nulta (bazna) studija biodiverziteta predmetnog  područja koja bi dala uvid u trenutno stanje i broj prisutnih vrsta, ekosistema, staništa kao i trendove promjena prije početka projekta. Skladno tome, za projekat Solarne elektrane, još uvijek nije moguće uraditi evaluaciju negativnih uticaja na biodiverzitet područja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đerić: MANJE SIVE EKONOMIJE U ULCINJU, NEMA SELEKTIVNOSTI U NAŠEM RADU

TV CG, Naši u svijetu: HEROJI NJUJORKA IZ ULCINJA

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

CEDIS: U PONEDJELJAK I UTORAK DJELOVI ULCINJA BEZ STRUJE
CEDIS: U PONEDJELJAK I UTORAK DJELOVI ULCINJA BEZ STRUJE

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) je Portalu Ul-info saopšteno da će u ponedjeljak i utorak, 22. i 23. jula, bez struje ostati sljedeća naselja:   u ponedjeljak: – u terminu

Bajraktari:  I LOKALNA VLAST SNOSI ODGOVORNOST ZA LOŠU TURISTIČKU SEZONU
Bajraktari:  I LOKALNA VLAST SNOSI ODGOVORNOST ZA LOŠU TURISTIČKU SEZONU

Predsjednik Opštinskog odbora Građanskog pokretsa URA i bivši predsjednik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari rekao je da će Ulcinj, ove godine, nažalost, imati jednu od najlošijih sezona zadnjih decenija.

Bar: Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja dobilo licencu za rad
Bar: Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja dobilo licencu za rad

Nevladino udruženje Lea Bar dobilo je licencu za Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u Baru. U skladu sa  standarima Sklonište je na tajnoj adresi, kapaciteta osam osoba i radi svakodnevno 24 sata.

Solana: NEMA PROIZVODNJE SOLI, ALI STANJE SE POBOLJŠAVA
Solana: NEMA PROIZVODNJE SOLI, ALI STANJE SE POBOLJŠAVA

Ulcinjska solana je dugi niz godina imala problema sa zadržavanjem vode. Oštećeni i zapušteni nasipi su vremenom popustili i sa vodom se nije moglo upravljati. Kako se ističe, prošle godine predstavnici

Početkom avgusta u Ulcinju: NASTAVAK NJEMAČKE ŽURKE
Početkom avgusta u Ulcinju: NASTAVAK NJEMAČKE ŽURKE

Nastavak prve njemačke žurke “Sladoled od malina za doručak” u Crnoj Gori predviđen je za 10. avgusta. Mjesto je isto kao ranije, Safari Beach na Velikoj plaži u Ulcinju. Takođe, organizator je isti, Michael