Harasani: SLUCAJ “K1” TREBA BITI POSLASTICA ZA CRNOGORSKE TUZIOCE

Agonija ulcinjske Opštine i posljedično svih njenih građana u slučaju poznatom kao “K1” (“Kosovo 1”) traje od 1984. godine. Dok se čeka na odluku Ustavnog suda Crne Gore, u ovaj slučaj morao bi, konačno, da se uključi Specijalni državni tužilac. Razloga je mnogo, a mi ističemo samo nekoliko.

Samoupravna interesna zajednica (SIZ) za odmor i rekreaciju radnika Kosova, sa sjedištem u Prištini, odnosno njihova firma “Rekreaturs” je još 03.04.1984. godine, podnio tužbu Okružnom privrednom sudu u Podgorici protiv Opštine Ulcinj, kao i protiv SIZ-a stanovanja, komunalnih poslova urbanizma i prostornog uređenja Opštine Ulcinj, radi naknade štete za uklonjene objekte u naselju “K1” u Štoju, na ulcinjskoj Velikoj plaži, i to za iznos od tadašnjih 2.561.642.548,00 dinara. Predmet se vodio pod poslovnim brojem P.br. 503/84.

Tužilac se u tužbi pozvao na Rješenje Odjeljenja za privredu, urbanizam, stambene i komunalne poslove SO Ulcinj br. 267/1 od 17.10.1979. godine, ističući isto kao osnov za naknadu štete, kao i na Ugovor o prenosu prava koji je zaključen sa kosovskim SIZ-om o izgradnji 573 stambene jedinice.

Komuna e Ulqinit, Opstina Ulcinj

Ugovor za izgradnju „K1” su zaključili tadašnji SIZ Opštine Ulcinj sa SIZ-om za odmor i rekreaciju radnika Kosova radi postavljanja montažnih objekata za odmor i rekreaciju. Ističemo da predmetno zemljište nije bilo proglašeno građevinskim zemljištem od strane Оpštine Ulcinj, te da tadašnji SIZ stanovanja, komunalnih poslova, urbanizma i prostornog uređenja Opštine Ulcinj nije imao pravo rasрolaganja tim zemljištem. Na osnovu navedenog, Vrhovni sud Crne Gore oglasio je ništavnim ugovor izmedu dva SIZ-a. Nakon presude Vrhovnog suda, državni inspekcijski organi naredili su obustavu radova i demontiranje postavlјenih objekata kosovskom SIZ-u.

U vezi navedenog, poznati podgorički advokat Branislav Lutovac izjavio je da je taj problem u nadležnosti države, a ne Opštine. „Ukoliko je država izdala naredbu da se prije tri decenije poruše objekti na Velikoj plaži, onda Knežević – ’Atlas Grupa’ (kupac ’Rekreatursa’) od države treba da potražuje pomenuti novac. Opština u ovom slučaju nije odgovorna za rušenje, pa ne bi trebalo da odgovara“, istakao je on.

Shodno tada važećem Zakonu o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta („Službeni list SFRJ“, br. 16/77), bilo je propisano da ako se poljoprivredno zemljište koristi u nероljoprivredne svrhe (kao što jeste u ovom slučaju) nakon isteka roka mora se vratiti istoj namjeni. Takođe je u skladu sa tada važećim Zakonom o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 28/78) propisano da ukoliko se ugovori zaključuju suprotno propisima јavnog poretka, stranke nemaju pravo na povraćaj, niti nadoknadu štete (sadašnji predmet spora), a predmet ugovora postaje javan.

Kad imamo u vidu činjenice da je:

  • navedeni ugovor proglašen ništavnim
  • firma „Rekreaturs“ posjedovala privremenu dozvolu datu bez urbanističko-tehničkih uslova postojećeg plana,
  • građevinski republički inspektor svojim rješenjem naredio obustavu radova i demontažu objekata SIZ Kosova,

smatramo da firma „Rekreaturs“, koja je nakon 1999. registrovana u Crnoj Gori, nije imala nikakvih prava na nadoknadu štete od Opštine Ulcinj.

Takođe, valja napomenuti i druge aspekte koji se kose sa odlukom nižestepenih sudova, a to je prevashodno činjenica da je firma “Rekreaturs” bila organizovana kao sindikalna organizacija pa je upitno da li se ista mogla pretvoriti u privredno društvo i ostvarivati profit.

Dalje, nikako se nije moglo steći pravo svojine nad objektima, već samo pravo korišćenja i raspolaganja, a koje pravo proizlazi iz Zakona o udruženom radu iz 1976. godine (tada važeći zakon i lex specialis koji je propisao djelovanje sindikalnih organizacija i radničkih udruženja).

Prema Ustavu SFRJ iz 1974. godine i Zakonu o udruženom radu iz 1976. godine, opština je definisana kao društveno pravno lice i društveno-politička zajednica, te je, shodno navedenom pravnom dokumentu, mogla samo rješenjem Skupštine opštine odobriti mogućnost građenja predmetnih objekata, a što lokalni parlament, u ovom slučaju nije učinio.

Sredstva udruženog rada, proizvodi udruženog rada i dohodak ostvaren udruženim radom, sredstva za zadovoljenje zajedničkih i opštih društvenih potreba, bili su društvena svojina prema članu 12 Ustava SFRJ. Niko nije mogao steći pravo svojine na društvenim sredstvima (a kamoli pravo svojine na nepokretne i pokretne svari i da tu stvar otuđi predajom nekom trećem licu, kao što je urađeno u slučaju „K1“), a koja sredstva su bila uslov rada u osnovnim i drugim organizacijama udruženog rada ili materijalna osnova ostvarivanja funkcija samoupravnih interesnih zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica i društveno-političkih zajednica. Članom 13, stav 2 Ustava SFRJ, bilo je propisano da se prava, obaveze i odgovornosti u pogledu raspolaganja, korišćenja i upravljanja društvenim sredstvima uređuju ustavom i zakonom, u skladu sa prirodom i namjenom tih sredstava.

Znači, u vrijeme važenja tog ustava (1974-1990. godine) i Zakona o udruženom radu, sva sredstva kojima su upravljale organizacije udruženog rada bila su u društvenoj svojini.

Specijalni tužilac mora da utvrdi kako je nekoliko osoba, koje su izbjegle sa Kosova 1999. godine, uspjele da preregistruju firmu “Rekreaturs”, čije je sjedište bilo u Prištini i da postanu vlasnici izuzetno vrijedne imovine na Crnogorskom primorju, a koja je ranije bila u vlasništvu kosovske radničke asocijacije, gdje je osim spora oko “K1“ bilo i Turističko naselje „Kamenovo“, kod Budve. Ovu firmu je 2002. godine na berzi kupila “Atlas grupa” biznismena Duška Kneževića za 60.000 eura.

Kamenovo

Iz Kosovske agencije za privatizaciju su saopštili da su u pitanju malverzacije na koje su ukazali i sudu. Bitno je navesti da je Administracija UNMIK-a na Kosovu krajem 2001. godine potvrdila odluku Okružnog privrednog suda u Prištini, da nije bilo nikakvih promjena statusa ili sjedišta preduzeća Rekreaturs, a da proces bude još konfuzniji iz cijelog navedenog slučaja u Crnoj Gori „nestao“ je opunomoćenik Kosovske agencije za privatizaciju, koji je imao svojstvo umiješača u postupku.

Specijalni tužilac morao bi takođe da ispita kako je Vrhovni sud vršio svoju kontrolnu funkciju u ovom slučaju. Crnogorski sudovi su u slučaju „K1” ukupno donijeli pet presuda.

Za savjesnog tužioca činjenica da je odštetni zahtjev varirao od jednog miliona pa do čitavih 10,5 miliona eura, i na kraju se zaustavio na 6,4 miliona (Presuda Vrhovnog suda iznosila je 4.052.513,85 eura, sa pratećim kamatama i troškovima postupka oko 6,4 miliona eura) morao bi biti više nego dovoljan da pokrene ozbiljnu istragu.

Ustavni sud, gdje se trenutno nalazi predmet, trebalo bi da utvrdi da li je u ovom slučaju odluku donio nadležni sud jer, shodno Zakonu o sudovima, (član 18, Službeni list CG, br. 11/2015 i 76/2020), Privredni sud je nadležan za spor između privrednog subjekta i drugog pravnog lica, ako je taj spor nastao iz njihovih privredno-pravnih odnosa. Kako je predmet spora “K1“ naknada štete zbog nezakonitog rada organa opštine, to znači da ovaj spor potiče iz deliktne-vanugovorne, a ne ugovorne štete iz privredno-pravnih odnosa, jer nezakonit rad predstavlja deliktnu radnju kojom nastaje vanugovorna šteta, a za koji spor je nadležan Osnovni, a ne Privredni sud. Ovo stoga što ne postoji primjer u našoj sudskoj praksi da je Privredni sud sudio u sporovima o naknadi vanugovorne štete, već se redovno oglašavao nenadležnim i ustupao predmet nadležnom osnovnom sudu, o čemu svjedoče mnogobrojne sudske odluke, pa i odluke dugogodišnje postupajuće sudije u ovom slučaju, Milice Popović.

Privredni sud, Gjykata ekonomike

Takođe, Ustavni sud treba preispitati činjenicu zašto se u ovom slučaju sudi punih 35 godina, što je udar na pravni poredak države. Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (Službeni list CG”, br. 11/07) je očigledno pogažen i doveden do besmisla, kao i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Sve ulcinjske vlasti i građani su u navedenom periodu bili taoci slučaja “K1“, i još uvijek su, jer osjećaju njegove pravne, ekonomske i finansijske posljedice.

Ovo je samo dio razloga, ali, po našem mišljenju, dovoljnih i odlučnih, da tužilac sa zadovoljstvom otvori ovaj slučaj i podigne niz optužnica, konkretno dokazujući da je ova institucija nezavisna i izvan kontrole partijskih struktura koje su, kako se tvrdi u izvještajima relevantnih međunarodnih institucija, zarobile državu. Svi uslovi za tako nešto su se odavno stekli. To bi bar djelimično bila satisfakcija za Opštinu Ulcinj, iscrpljenoj u ovom maratonskom procesu, kao i za sve građane ove lokalne samouprave.

Ilir Harasani

(Autor je magistar pravnih nauka)

Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost NVO „Ul info“ i ne mora nužno odražavati stavove EU, Ministarstva javne uprave ili CGO-a, B filma, SHARE fondacije i IPFP-a.Disklejmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Nedelja pokera donosi 100.000€ zagarantovane zarade!
Nedelja pokera donosi 100.000€ zagarantovane zarade!

  Pokeraši, da li ste spremni? Ekskluzivna pokerponuda, očekuje nas ove sedmice. Promocija“Sunday Supreme” imaće takmičare širomsvijeta, a dio iste možeš biti i ti.   Za poker stolom, pokaži

CEDIS: I U ČETVRTAK BEZ STRUJE DIO ULCINJ
CEDIS: I U ČETVRTAK BEZ STRUJE DIO ULCINJ

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) je Portalu Ul-info saopšteno da će u ponedjeljak i četvrtak, 23. marta, bez struje ostati sljedeća naselja: – u terminu od 08 do 14 sati: dio

Ulcinj: PONUDA ZA POSAO U “RESTORANU RIVA“ NA PRISTANU
Ulcinj: PONUDA ZA POSAO U “RESTORANU RIVA“ NA PRISTANU

Riva Restaurant & Terrace je objavio potrebu za: konobarima/cama, pomoćnicima konobara/ica, šankerima, pomoćnicima šankera, pomoćnicima/ama u kuhinji, sobaricama, čistačicama… Kontakt: hotel-riva@hotmail.com

Ramazanska poruka hafiza Bugarija: OBNOVIMO POVJERENJE!
Ramazanska poruka hafiza Bugarija: OBNOVIMO POVJERENJE!

Sva hvala, zahvala, veličina i moć pripadaju samo Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je Allahov blagoslov na Učitelja svijeta, Miljenika Muhammeda, a.s., na njegovu požrtvovanu porodicu, plemenite i

Islamska zajednica: VEČERAS PRVE TERAVIJE, SJUTRA PRVI DAN POSTA
Islamska zajednica: VEČERAS PRVE TERAVIJE, SJUTRA PRVI DAN POSTA

Iz Islamske zajednice Ulcinja je saopšteno da će večeras u svim ulcinjskim džamijama biti održane prve teravije. To znači da je sjutra, u četvrtak, 23. marta, prvi dan posta mjeseca Ramazana. Ove godine