Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/alicorn/public_html/ulinfo.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/alicorn/public_html/ulinfo.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/alicorn/public_html/ulinfo.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/alicorn/public_html/ulinfo.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
IDD: CEMU SLUZE MJESNE ZAJEDNICE? - Ulcinj info

IDD: CEMU SLUZE MJESNE ZAJEDNICE?


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/alicorn/public_html/ulinfo.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Saopštenje za javnost NVO “Inicijativa direktne demokratije” (IDD).

Da li su u našem slučaju samo partijski štabovi ili uprava u službi građana?

Zašto građani nijesu zainteresovani za učešće u odlučivanju?MZ

Odlukom o mjesnim zajednicama koje po Zakonu o Lokalnoj samoupravi donosi opština, mjesna zajednica se definiše kao dio jedinstvenog sistema lokalne samouprave i oblik neposrednog učešća građana. Kroz rad mjesne zajednice građani odlučuju o temama od zajedničkog interesa, sarađuju sa javnim službama i organima uprave.

Da li ste znali da postoji niz poslova koji su u nadležnosti mjesne zajednice.

Pomenućemo samo neke:

– Utvrđivanje programa i planova razvoja mjesne zajednice;

– Pokretanje inicijativa za donošenje planske dokumentacije i za uređivanje pojedinih pitanja;

– Ukazivanje na potrebe za organizovanje, odnosno kvalitetnije pružanje zdravstvene, socijalne, dječije i drugih oblika zaštite;

– Organizovanje javnih tribina i javnih skupova radi razmatranja pojedinih pitanja od značaja za život i rad građana;

– Prikupljanje podataka, vođenje evidencije i iniciranje pomoći licima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe na području mjesne zajednice, a koji nijesu korisnici prava na socijalnu i dječiju zaštitu;

– Iniciranje utvrđivanja olakšica i drugih mjera radi podsticaja preduzetništva, poljoprivrede, seoskog i alternativnih vidova turizma;

– Organizovanje humanitarnih i drugih aktivnosti;

Savjet je izvršni organ mjesne zajednice. Savjet biraju i razrešuju građani na zboru, na kojem je neophodno prisustvo najmanje 3% sa područja za koje se zbor saziva. Savjet ima najmanje 5, a najviše 9 članova. Mandat Savjeta traje 4 godine. Pravo predlaganja kandidata za izbor članova savjeta imaju građani prisutni na zboru. Za člana Savjeta može biti predložen građanin sa područja MZ koja bira Savjet.

Zbor donosi odluku o broju članova Savjeta, bira i razrješava Savjet, odlučuje o inicijativi za osnivanje mjesne zajednice i promijeni statusa postojeće.

– Predlaže raspisivanje mjesnog referenduma radi uvođenja mjesnog samodoprinosa za izgradnju objekata infrastrukture od mjesnog interesa i drugih pitanja od interesa za građane, u skladu sa Statutom opštine.

– Pokreće inicijativu za donošenje, izmjenu ili dopunu propisa i drugih akata Skupštine koji su od neposrednog i zajedničkog interesa za građane.

Zbor građana mogu sazvati: Savjet, predsjednik Skupštine, predsjednik Opštine, odbornik sa tog područja i nadležni organ.

Savjet saziva Zbor građana, po sopstvenoj inicijativi ili na predlog najmanje 10% građana sa područja za koje se organizuje zbor. Predlog za sazivanje zbora građana podnosi se u pismenoj formi i obavezno mora sadržati pitanje koje zbor građana mora da razmatra.

Zbor građana se može održati i na njemu se mogu donositi punovažne odluke ako zboru prisustvuje najmanje 3% građana sa područja za koje se zbor saziva.

Zbor građana odlučuje većinom glasova prisutnih građana.

Zahtjeve, predloge, inicijative, mišljenja Zbora građana nadležni organi Opštine su dužni razmotriti u roku od 30 dana i o njima obavjestiti građane na adekvatan način.

Mjesna zajednica se može finansirati na nekoliko načina.

Opština može da ustupi dio sredstava mjesnoj zajednici, građani putem samodoprinosa mogu finansirati projekte a takođe su moguće donacije i pokloni pravnih i fizičkih lica.

Odluka o mjesnim zajednicama predstavlja dobar zakonski okvir kojim se uređuje funkcionisanje mjesnih zajednica i temelj za ostvarenje potencijala i uloge koju ona treba da ima u društvu. Mjesna zajednica treba da bude prvenstveno servis građana , mjesto okupljanja, središte kulturnog života zajednice.

No da li je ona to u stvarnosti .

Neophodna je izrada strategije čiji bi cilj bio da ponudi adekvatna rešenja i modele razvoja mjesnih zajednica, ojača saradnju sa lokalnom samoupravom i podstakne građane da se aktivnije uključe u rad mjesnih zajednica.

Znate li gdje se nalaze prostorije vaše mjesne zajednice?

Da li ste ikada učestvovali u izboru njenih organa?

Da li ste učestvovali na nekoj tribini ili humanitarnoj akciji koju je pokrenula vaša mjesna zajednica?

Jeste li čuli za neku uspješnu inicijativu koju su inicirali građani posredstvom mjesne zajednice?

Da li ste čuli da je u CG organizovan jedan ovakav zbor kao na slici, kao što se to tradicionalno radi u Švajcarskoj?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đerić: MANJE SIVE EKONOMIJE U ULCINJU, NEMA SELEKTIVNOSTI U NAŠEM RADU

TV CG, Naši u svijetu: HEROJI NJUJORKA IZ ULCINJA

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dobre vijesti: VELIKI HOTELI ĆE U ULCINJU BITI OTVORENI DO SREDINE DECEMBRA
Dobre vijesti: VELIKI HOTELI ĆE U ULCINJU BITI OTVORENI DO SREDINE DECEMBRA

Na ulcinjskoj rivijeri ovih dana boravi oko sedam hiljada gostiju, što znači da se i krajem septembra nastavlja veoma dobra posjeta. A ona će, izvjesno je, potrajati, jer će, kako saznajemo, veliki hoteli,

Ministarstvio ljudskih i manjinskih prava: MINISTAR GJEKA NA KONFERENCIJI U SKOPLJU
Ministarstvio ljudskih i manjinskih prava: MINISTAR GJEKA NA KONFERENCIJI U SKOPLJU

U prethodnom periodu Crna Gora je uz pomoć evropskih partnera i nevladinih organizacija koje djeluju u Crnoj Gori, unaprijedila život romske populacije, smanjivala društveni jaz u crnogorskom društvu,

Popisna komisija – oglas: U ULCINJU 115 POPISIVAČA, 13 INSTRUKTORA
Popisna komisija – oglas: U ULCINJU 115 POPISIVAČA, 13 INSTRUKTORA

Popisne komisije danas su raspisale Javni oglas za instruktore i popisivače koji će učestvovati u “Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godine”. Javni oglas traje deset dana od dana objavljivanja

Info sesija: PRIMJENA NANOGICE U SLUČAJU RODNO SENZITIVNOG NASILJA
Info sesija: PRIMJENA NANOGICE U SLUČAJU RODNO SENZITIVNOG NASILJA

U hotelu “Plaza” u petak je održana Info sesija u cilju unaprijeđenja znanja u oblasti rodno senzitivnog nasilja i sprovođenja mjera bezbjednosti zabrane približavanja putem sistema za elektronski nadzor

Ministar Damjanović: PRIHODI OD TURIZMA BIĆE VEĆI OD MILIJARDU EURA
Ministar Damjanović: PRIHODI OD TURIZMA BIĆE VEĆI OD MILIJARDU EURA

Ministar finansija Aleksandar Damjanović ocjenjuje da je stanje u javnim finansijama stabilno, te da će, prema prvim procjenama, prihod od glavne turističke sezone biti preko milijardu eura. Inicijativu