Morsko dobro: PROJEKAT VELIKE SKELE U ULCINJU

Zadnjih par dana su učestalili medijski natpisi i izjave vezani za realizaciju kapitalnog investicionog projekta koji se najavljuje i čeka dugi niz godina i čija vrijednost prilazi milionskom iznosu. U pitanju je uređenje prostora Velike skele u Ulcinju.

JPMD se odlučilo da s obzirom na dosta izrečenih navoda koje najblaže rečeno ne stoje, da ne kažemo ne korespondiraju sa istinom, izađe u javnost sa jednim detaljnim osvrtom ili obavještenjem kako bi građani imali pravu sliku stvari. Posle uvodnih riječi na koji način planiramo naše aktivnosti u prostoru kojim upravljamo obradili bi sve sporne stvari koje se ovih dana pominju u javnosti.

Zajedničko planiranje i podrška rukovodstva Opštine Ulcinj

Domaćinski pristup vođenja JPMD novo rukovodstvo je pokazalo pozivom u oktobru 2021.god. (Dopis 102-3153/6 od 27.10.2021.god.) Opštini Ulcinj odnosno predsjedniku da nam u razumnom roku ispred opštine Ulcinj i njegovih građana predoči prioritete kada je u pitanju uređenje dijela prostora opštine Ulcinj kojim upravlja naše preduzeće.  S obzirom da nismo dobili odgovor na naš Dopis, 17. novembra smo pozvali predstavnike Opštine na sastanak koji se održao u prostorijama JPMD 02.12.2021. godine a kojem je prisustvovao predsjednik Opštine Ulcinj , glavni gradski arhitekta i načelnik Sekretarijata za urbanizam, i na kojem smo diskutovali o potrebama i prioritetima. Tom prilikom smo izložili našu namjeru da na prostoru opštine Ulcinj u 2022. godini uložimo ukupno 2.100.000 €, što je nezapamćen iznos u zadnjih par godina, i dobili riječi podrške i zahvalnosti konkretno za realizaciju projekta Velika skela na koju građani Ulcinja čekaju dugi niz godina.

Ovo je sve razlog više zašto nas frapiraju izjave kako građana tako mnogo više predstavnika aktuelne vlasti jer je u suprotnosti sa nečim što je već poznato, prihvaćeno, pozdravljeno- podržano.

Opet nas, uglavnom inženjere, navodi na zaključak da nije u pitanju suština nego aktuelnosti koje opština Ulcinj iščekuje u narednih 10 dana.

PETICIJA Ko su potpisnici peticije – ljudi koji ne žele uređenje prostora Velike Skele.

A u smislu da li je to par pojedinaca sa svojim porodicama koji štite svoj interes koji imaju na javnoj površini u postojećem, razvaljenom i neuređenom stanju. Zašto je ovo bitno?

Javno preduzeće mora da ima u fokusu razvoj obalnog prostora kojim upravlja isključivo i nadasve u JAVNOM a ne PRIVATNOM interesu. Uvijek će se dešavati da kada se realizuje neki projekat u javnom interesu imamo situaciju da se lični – privatni interesi pojedinaca kvare ali to je nažalost neminovnost ako želimo naprijed, ako želimo da unapređujemo stanje u prostoru.

Pitamo se, kao neko ko je zadužen da upravlja pa samim tim i uređuje i unapređuje stanje u prostoru, kako može da smeta da Veliku skelu uredimo na način što ćemo polomljeni beton zamijeniti savremenim popločanjem (materijalizacija definisana planskim dokumentom kao i UT uslovima i Smjernicama za projektovanje koje je izdala Opština Ulcinj). Kome smeta da se zasadi drvo, da na prostoru od 4.600m² osim popločanja imamo par polja uređenog zelenila, kome smeta da se prostor osvijetli, kome smeta da na prostoru od 4.600m² postavimo NE DRVENIH kako neko navodi, nego par BETONSKIH klupa. Da može da se sjedne i odmori i uživa u ambijentu i pogledu. Logičnog razloga, kada je u pitanju i kada se gleda iz javnog a ne ličnog i privatnog, po nama nema.

Kada su ribari u pitanju stvar ostavljanja mreža je nešto što se može rješavati po završetku uređenja Velike skele, dok navoz nije vezan za obuhvat Glavnog projekta Velika skela (predefinisano UT uslovima)  i rješavaće se odvojeno.

PARKIRANJE

Ovo je svakako bitno pitanje, kako za građane Ulcinja tako i za turiste. Na žalost JPMD ni u čemu nije imalo niti danas ima mogućnost odluke da li Glavni projekat može ili ne može da predvidi parkiranje na ovom prostoru a ovo iz vrlo proste činjenice: Glavni projekat se radi na osnovu UT uslova, UT uslove izdaje Opština Ulcinj a na osnovu planskog dokumenta (u ovom slučaju DSL za Sektor 63). Planski dokument kao usvojeni dokument  (i na lokalnoj Skupštini opštine Ulcinj i na Skupštini Crne Gore) kao takav predstavlja ZAKONSKI AKT države Crne Gore i nema prostora za logiciranje. Bilo je svakako prostora, po zakonskoj proceduri, kako se i donosi planski dokument, ali kada je on bio na javnoj raspravi u Opštini Ulcinj  više od mjesec dana (tačnije od 12.12.2009. – 20.01.2010.god.) na sastancima sa predstavnicima obrađivača plana i Ministarstva. Tada je bilo i vrijeme i mjesto kada su svi zainteresovani trebali da iskažu svoj izričit stav: hoće li ili neće parkiranje na Velikoj skeli. Ono što mi jesmo mogli i što smo uradili kao savjesni upravljači prostora, krajem novembra ’21. kada smo išli u pravcu pripreme za realizaciju ovog projekta, poslali smo Obavještenje predsjedniku Opštine da se u narednom periodu, period planiranja i kapitalnih investicija i Budžeta za 2022.god. predvidi rješavanje alternativnog parking prostora (Dopis 0102-3357/1 od 15.11.2021.god.)

Posle svega navedenog ako neko hoće da razumije shvatiće da pitanje parkiranja nije pitanje za JP Morsko dobro i nikako ne danas nakon što je Opština Ulcinj (ne JPMD) dala sve potrebne Saglasnosti i izdala Građevinsku dozvolu za realizaciju ovog projekta.

PARK koji se pominje na Velikoj Skeli ne bi komentarisali jer on ne postoji u Glavnom projektu.

Postoje 13 komada primorskog bora (Pinus Pinea), a ne palmi kako se navodi, 3 stabla gorke narandže i par polja uređenog zelenila.

  • 319 m² trava + trava i kocka ,
  • 113 m²  žardinjere (visine 1m) za zaštitu stabala,

što sveukupno iznosi 432m2 (od projektovanih 4.600m2)

Sve ovo locirano je uz bedeme Starog grada a ne na trgu koji ostaje otvoreni prostor.

Urediti 4.600m² možda najatraktivnijeg prostora u opštini Ulcinj i ostaviti ga „golog“ bez ijednog stabla ili biljke je ravno ekocidu i na taj način JPMD neće ni razmišljati ni realizovati svoje projekte. Pozivamo drage Ulcinjane da dodju do Budve da vide posledice drugačijeg razmišljanja gdje je lični- privatni interes nadvladao javni pa je skoro svo zelenilo posječeno zarad betoniranja zgrada i danas imamo BETONIRAN grad; radost života nije u betoniranju nego u jedinstvu sa prirodom: kao zaključak gore navedenog – kome smeta uređeno zelenilo koje ni u čemu ne ometa osnovnu funkciju javnog prostora – tu se definitivno ne možemo razumjeti.

KACEMA Da ne bude da smo zaboravili lučicu Kacemu. Osnovna činjenica je da ovaj projekat ne tretira uređenje Kaceme. JPMD je za ovu potrebu građana Ulcinja 2009.god. uložilo značajna sredstva. Ne možemo se složiti da je nefunkcionalna jer baš u toku snimanja izjave u kojoj se kritikuje projekat TV kamere su zabilježile vezane barke. Drugo je pitanje smanjenja dubine nanosima pijeska posle juga. Kratkoročno JPMD je par puta plaćalo izvođenje radova mehanizacijom za produbljivanje dna Kaceme a za dugoročno rješenje je probano da se ide u pravcu izrade Glavnog projekta koji bi predvidio produženje lukobrana koji bi dodatno i trajno zaštitio lučicu od ulaska pješčanog materijala i uticaja talasa ali Sekretarijat za urbanizam Opštine Ulcinj nas je odbio odnosno nije izdao UT uslove sa obrazloženjem da za ovu dogradnju nema osnove u planskom dokumentu. Nakon toga JPMD nije stalo već je išlo korak dalje te iniciralo kod nadležnog Ministarstva Izmjenu i dopunu DSL za sektor 63 kako bi se stvorile pretpostavke za izdavanje UT uslova. S obzirom da do danas nije došlo do Izmjene planskog dokumenta to ostaje da u zajedničkoj komunikaciji JPMD i organa uprave Opštine Ulcinj probamo da od nadležnog Ministarstva idejstvujemo što brže Izmjene i dopune ovog dokumenta.

KVALITET PROJEKTOVANOG RJEŠENJA

Autor ovog projekta je arhitektonski biro “ Studio SYNTHESIS architecture & design” d.o.o. iz Podgorice izabran shodno Zakonu o javnim nabavkama, nabavkom Otvoreni postupak- Tender. Glavni prijekat je revidovan od strane firme “Civil engineering” d.o.o. iz Podgorice. Projekat je u svemu urađen u skladu sa UT uslovima kao i Smjernicama za projektovanje koje je, oba dokumenta, izdao Sekretarijat za urbanizam Opštine Ulcinj, pa na nivou Glavnog projekta  i  dobio sve neophodne saglasnosti uglavnom Opštine Ulcinj te Građevinsku dozvolu od strane Sektretarijata za urbanizam Opštine Ulcinj.

Da li će se isto pokazati u prostoru kroz eksploataciju kao kvalitetno rješenje po svim parametrima i kriterijumima ostaje da vidimo, kako iz ugla građana tako i iz ugla turista odnosno posjetilaca, vrijeme će pokazati svakako. Ako budu riječi pohvale to će biti dobra referenca za projektanta a u suprotnom autor će snositi posledice takvog ishoda.

U kontroli Glavnog projekta sa izabranim izvođačem a pred izvođenje naš inženjerski dio Službe je primijetio određene potencijalne nedostatke koji se mogu rešavati u hodu a nisu krupni da bi se zaustavila realizacija. Projektant je obaviješten i očekujemo punu saradnju.

NA KRAJU a vjerujemo ne manje bitno, u okviru JPMD ovaj projekat realizuje Služba za uređenje i izgradnju u kojoj su uglavnom arhitekte i građevinci, jednom riječju tehnička lica – inženjeri. Kada se stvari na ovaj način analitički poslože onda matematika i dedukcija kažu da smo medijskim eksponiranjem teme Velike skele ovih dana mnogo dalje od suštine, jer smo razumnom pojasnili da medijske izjave i natpisi: ”skandalozan projekat” , ”devastacija prostora” , ”neodrživ projekat osuđen na propast” ,  pominjanje ‘parka” kojeg nema u projektu, ”drvenih klupa” koje ne postoje u projektu … i sl. nemaju utemeljenje u činjenicama pa se može zaključiti da smo ili na terenu zaštite sporadičnih privatnih interesa pojedinaca ili druga varijanta, da smo mnogo bliže aktuelnostima koje pristižu za 10_ak dana u opštinu Ulcinj, a nisu vezane za struku i nauku.

Nevezano za sve JPMD sa novim rukovodstvom će nastaviti predano i svakodnevno da radi na unapređenju stanja u prostoru kako za dobro mještana tako i za dobro turista koje trebamo ugostiti, a na tom putu više nego poželjna nam je dobra saradnja i stalna komunikacija sa lokalnim stanovništvom, mještanima i mjesnim zajednicama.

O ovim i ovakvim namjerama ne moramo da govorimo mi, već činjenice govore; za zadnjih 5 godina je uloženo u opštinu Ulcinj nešto više od 1.900.000€, a novo rukovodstvo je krajem 2021.god. u komunikaciji sa predstavnicima Opštine Ulcinj prilikom planiranja sredstava za investicije u 2022. god. za opštinu Ulcinj opredijelilo ukupno 2.100.000€ što za realizaciju projekata na terenu što za izradu projektno-tehničke dokumentacije za nove razvojne projekte, a koji će vjerujemo značajno unaprijediti stanje u priobalnom prostoru opštine Ulcinj.

Na ovom putu očekujemo podršku svih kako bi se planirano i realizovalo u prostoru.

MEDIJSKE PREPISKE I zaključujemo, ovo su mnogo ozbiljne teme da bi se rješavale prepiskama na portalima, s toga JPMD završava ovu temu ovim opširnim Obavještenjem. Svaku dalju komunikaciju možemo i treba da nastavimo isključivo na direktnim sastancima sa svim zainteresovanim licima, bilo da su u pitanju građani ili organi uprave. Vjerujemo da prepiske na portalima više služe publici i drugim interesima a da direktna komunikacija i sastanci više služe efikasnom rješavanju konkretnih stvari.

U ovom pravcu – iz ovog razloga, kada su 14.03. pojedinci tražili od izvođača na gradilištu da obustavi radove, rukovodstvo JPMD je preko svoje kancelarije u Ulcinju tražilo zakazivanje sastanka koji bi se održao u Ulcinju odmah ujutro 15.03. a na temu rješavanja tj. razjašnjavanja svega što je nejasno ili eventualno sporno.

Odgovor o terminu sastanka JPMD nije dobilo do trenutka pisanja ovog Obavještenja 15.03. 17:00h.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Sekretar M.Karamanaga: KANALIZACIONA MREŽA TREBALO BI DA SE ZAVRŠI U JUNU
Sekretar M.Karamanaga: KANALIZACIONA MREŽA TREBALO BI DA SE ZAVRŠI U JUNU

Sekretar za investicije u Opštini Ulcinj Minir Karamanaga izjavio je da će uskoro u okviru realizacije projekta na izgradnji kanalizacione mreže u naseljima Donja Bratica, Bijela Gora, Kodre i Totoši,

Opština: NAREDNIH DANA KREĆE UKRAŠAVANJE GRADA
Opština: NAREDNIH DANA KREĆE UKRAŠAVANJE GRADA

Početkom naredne sedmice počinje tradicionalno ukrašavanje Ulcinja u susret novogodišnjim i božićnim praznicima. Kako saznajemo, grad će mnogo raznovrsnije od proteklih godina biti uređen, a jedna od karakteristika

Imenovanja – diplomatija: BERNARD ÇOBAJ BIĆE OTPRAVNIK POSLOVA CRNE GORE NA KOSOVU
Imenovanja – diplomatija: BERNARD ÇOBAJ BIĆE OTPRAVNIK POSLOVA CRNE GORE NA KOSOVU

Službenik Ministarstva vanjskih poslova Bernard Çobaj biće uskoro imenovan za otpravnika poslova u Ambasadi Crne Gore u Prištini, saznaje Portal Ul-info. Crna Gora i Republika Kosovo uspostavili su diplomatske

EPCG: ODBOR DIREKTORA DONIO ODLUKU O POKRETANJU PROJEKTA SOLARI 5000+ (70 MW)
EPCG: ODBOR DIREKTORA DONIO ODLUKU O POKRETANJU PROJEKTA SOLARI 5000+ (70 MW)

Projekat SOLARI 3000+ i 500+, koji je označio početak energetske tranzicije u Crnoj Gori i jednu od najznačajnijih investicija u energetskom sektoru u poslednjih 40 godina, izazvao je veliko interesovanje

Pobjednički let znači samo jedno – Igraj Aviator i osvoji poklone!
Pobjednički let znači samo jedno – Igraj Aviator i osvoji poklone!

Pobjednički let – let koji donosi fenomenalne poklone. Šansa da osvojiš sjajne uređaje, dok putuješ omiljenim avionom! Meridian Casino je još jednom obradovao korisnike meridianbet.me sajta. U igri si