Sud za prekršaje – Odjeljenje Ulcinj: PREDSTAVLJENI REZULTATI RADA U PRVOM TROMJESEČJU

Rukovoditeljka Suda za prekršaje u Budvi – Odjeljenje u Ulcinju Anka Kekić predstavila je u srijedu na konferenciji za štampu rezultate rada ove institucije za prva tri mjeseca ove godine. Kako je kazala, Sud je zaprimio 398 novih predmeta, koji u zbiru sa prenijetim predmetima od prošle godine čine ukupan broj od 935 predmeta u radu, dok je upoređenju sa prošlom godinom ukupan broj predmeta u radu iznosio 1.196.

“Za prva tri mjeseca ove godine riješeno je ukupno 450 predmeta, od kojih su u 97 predmeta izvršene prekršajne sankcije. U aprilu mjesecu je riješeno 128 predmeta. Stopa ažurnosti iznosi ukupno 113,06 %”, navela je ona.

Što se tiče strukture predmeta, kako je rekla sudija Kekić, najviše se predmeta odnosilo na kršenje Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, zatim Zakona o javnom redu i miru, Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga, a u većini predmeta iz ovih oblasti izricane su novčane kazne.

Prema njenim riječima, uz izrečene kazne izrečene su i zaštitne mjere, ukupno 165, od kojih se 153 odnosilo na kršenje Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, tačnije zabrana upravljanja motornim vozilom.

Ona je navela da je primjetan porast broja maloljetnih lica koja krše saobraćajne propise, na koja lica se izrečenim vaspitnim mjerama, a uz pomoć njihovih zakonskih zastupnika, Uprave policije i Centra za socijalni rad, pokušava uticati da više ne čine ove prekršaje.

“Takođe, uočen je i povećani broj lica koja upravljaju motornim vozilima pod dejstvom alkohola, opojnih droga, kao i lica koja upravljaju motornim vozilima brzinom većom od dozvoljene, u kom dijelu sud posebno pokušava da propisanim kaznama utiče kako na te učinioce, tako i na ostale, da ubuduće ne čine ovakve ili druge prekršaje, istovremeno vodeći računa kako o specijalnoj tako i o generalnoj prevenciji”, dodala je Kekić.

Sud za prekršaje, osim vođenja redovnih postupaka, u svojoj nadležnosti ima i prinudnu naplatu izrečenih prekršajnih sankcija. Zakon o prekršajima prvenstveno predviđa podsticajnu mjeru za sve učinioce prekršaja, ako novčanu kaznu dobrovoljno plate u određenom roku, a to je umanjenje od 1/3 od izrečene novčane kazne, u kom slučaju se kazna smatra u cjelosti plaćenom, u protivnom, dužni su uplatiti cjelokupni iznos kazne u određenom roku. Ako ne postupe po tome, sud će neplaćenu novčanu kaznu u punom iznosu zamijeniti kaznom zatvora ili kaznom rada u javnom interesu, tako što će se za svakih započetih 25 eura odrediti četiri časa rada u javnom interesu ili jedan dan zatvora, pri čemu rad u javnom interesu ne može trajati duže od 80 časova, a kazna zatvora ne može biti duža od 60 dana, a ostatak novčane kazne naplatiće se prunudnim putem. Stoga, preporuka suda je da se kazne plaćaju redovno i na vrijeme.

Kekić je kazala da je kompletan Sud za prekršaje u Budvi, sa svim odjeljenjima, u prvom kvartalu ove godine naplatio 487.849,55 eura novčanih kazni, troškova postupka i sudskih taksi, dok je Odjeljenje u Ulcinju naplatilo ukupno 68.302,00, a samo u aprilu mjesecu 14.866,62 eura.

“Od druge polovine januara ove godine, nakon odlaska sudije Feriza Ćeranića u starosnu penziju, ovo Odjeljenje funkcioniše sa jednim sudijom, odnosno sutkinjom AnkomKekić, koja je istovremeno i rukovoditeljka, a imajući u vidu da se bliži ljetnja sezona kada je uobičajeno veći priliv predmeta, posebno hitnih, akcenat je nastavljen na rješavanje što većeg broja zaostalih predmeta do 1. jula i ulaganje velikog napora da se sa jednim sudijom, uz pomoć kolega sudija iz Odjeljenja u Baru i službenika iz Odjeljenja u Ulcinju i Odjeljenja u Baru, što uspješnije, u kontekstu rezultata rada, završi ljetnja sezona.

Sud za prekršaje u Budvi, sa sjedištem u Budvi, koji uključuje odjeljenja u Kotoru, Baru, Herceg Novom i Ulcinju, odlikuje velika transparentnost rada I komunikacija sa medijima, a efikasnosti postupka pred ovim sudom doprinosi međusobni profesionalni odnos sa drugim sudovima, državnim organima, advokatskom branšom, svako u granicama svojih ovlašćenja”, zaključila je rukovoditeljka Odjeljenja u Ulcinju, sudija Anka Kekić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đerić: MANJE SIVE EKONOMIJE U ULCINJU, NEMA SELEKTIVNOSTI U NAŠEM RADU

TV CG, Naši u svijetu: HEROJI NJUJORKA IZ ULCINJA

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

NVO Green Home: Uskoro edukativni biodiverzitetski kamp – Delta Bojane
NVO Green Home: Uskoro edukativni biodiverzitetski kamp – Delta Bojane

NVO Green Home sa zadovoljstvom najavljuje organizaciju biodiverzitetskog edukativnog kampa na području delte Bojane. Kamp će biti održan u periodu od 24. do 28. juna ove godine. Biodiverzitetski kamp

Živković: Ogriješili smo se u prethodnom periodu o Ulcinj i Ulcinjane
Živković: Ogriješili smo se u prethodnom periodu o Ulcinj i Ulcinjane

Na Opštinskoj izbornoj konferenciji DPS Ulcinj birao je članove Opštinskog odbora. Konferenciju je otvorio predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković. Kako je saopšteno iz stranke, nakon

Ulcinjska Gimnazija u programu NASA: OTVORENE VELIKE MOGUĆNOSTI ZA NAPREDOVANJE UČENIKA
Ulcinjska Gimnazija u programu NASA: OTVORENE VELIKE MOGUĆNOSTI ZA NAPREDOVANJE UČENIKA

Dvije škole iz Crne Gore će postati dio velike porodice od preko 40.000 škola uključenih u GLOBE program kojim upravlja NASA, uz podršku Nacionalne naučne fondacije, Nacionalne uprave za okeane i atmosferu

Morsko dobro: NA SVIM LOKACIJAMA U ULCINJU VODA ODLIČNOG KVALITETA
Morsko dobro: NA SVIM LOKACIJAMA U ULCINJU VODA ODLIČNOG KVALITETA

Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na crnogorskom primorju u sezoni 2024. godine, koji realizuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u potpunosti je usklađen

TO: U ULCINJU BORAVI GOTOVO 6.000 PRIJAVLJENIH GOSTIJU
TO: U ULCINJU BORAVI GOTOVO 6.000 PRIJAVLJENIH GOSTIJU

Na ulcinjskoj rivijeri ovih dana boravi nešto manje od šest hiljada gostiju, saopšteno je iz Turističke organizacije. Kako se navodi, najviše gostiju je evidentirano u privatnom smještaju, 3.092. Veoma