Vlada CG: DONIJET PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI DO 2026. GODINE

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela Program ekonomskih reformi (PER) za Crnu Goru do 2026. godine koji je, kako je saopšteno, ključni dokument ekonomske politike države.

Iz Vlade se navodi da je na sjednici donijet Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2024-2026. godina sa Izvještajem sa javne rasprave.

Kako su kazali, riječ je o dokumentu koji predstavlja osnovu za dijalog Crne Gore sa državama članicama i institucijama Evropske unije (EU) o pitanjima makroekonomskih, fiskalnih i strukturnih reformi.

Navodi se da PER s jedne strane predstavlja instrument za planiranje ekonomske politike države i upravljanje reformama, koje imaju za cilj održavanje makroekonomske stabilnosti, jačanje međunarodne konkurentnosti i poboljšanje uslova za inkluzivni rast.

“S druge strane, PER je osnovni element pristupa „fundamentalno kao prvo“ (fundamental first) u okviru pregovora Crne Gore o pristupanju EU, posebno u oblasti ispunjavanja kopenhaških ekonomskih kriterijuma”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da će, prema preliminarnim makroekonomskim prognozama, rast ekonomije u narednom trogodišnjem periodu prosječno godišnje iznositi 3,2 odsto.

Oni su naveli da će rast voditi dominantno domaća potražnja, kroz jaku ličnu potrošnju domaćinstava i započinjanje novog investicionog ciklusa, koji će biti stimulisan olakšanjem biznis barijera i regulatornim reformama, kao i politikama zapošljavanja mladih.

“Fiskalni okvir PER-a 2024 – 2026. karakteriše implementacija mjera fiskalne konsolidacije bazirana na smanjenju diskrecionih rashoda i stvaranju uslova za generisanje novih prihoda kroz njihovu bolju naplatu i širenje poreske baze”, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, u oblasti javne potrošnje glavni ciljevi u naredne tri godine odnose se na ostvarivanje suficita tekuće budžetske potrošnje (finansiranje svih tekućih obaveza države iz tekućih prihoda), smanjenje budžetskog deficita na ispod tri odsto BDP-a u 2026. godini, što je u skladu sa pravilima fiskalne odgovornosti.

Iz Vlade su kazali da je među ciljevima i nivo javnog duga na nivou od oko 62 odsto u ovoj godini uz postizanje silaznog trenda u periodu 2025 – 2026. godine, obezbjeđivanje uslova da se novo zaduživanje isključivo vrši za finansiranje kapitalnih projekata odnosno otplatu i refinansiranje postojećih dugova, kao i izdavanje državnih garancija samo za projekte od opšteg javnog interesa koji doprinose dugoročnom razvoju.

Oni su objasnili da poglavlje o strukturnim reformama sadrži tri ključne reformske oblasti i to konkurentnost, održivost i otpornost, i ljudski kapital i socijalne politike.

U saopštenju se navodi da to obuhvata šest strukturnih reformi i to: unapređenje poslovnog okruženja i formalizacija neformalne ekonomije, reforma državnih preduzeća, povećanje energetske otpornosti primjenom Zelene agende, digitalizacija u funkciji održivosti ekonomije, unapređenje okvira za bolju zapošljivost mladih i veći kvalitet obrazovanja i povećanje djelotvornosti, i unapređenje sistema socijalne i dječje zaštite.

Iz Vlade su rekli da je zadužen koordinator radnog tima da PER dostavi Evropskoj komisiji, kao i da učestvuje u pripremi ministarskog sastanka zemalja članica EU i kandidata za članstvo u EU, povodom ocjene PER-a.

Vlada je danas na sjednici dala saglasnost na Program rada i Finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“ – Podgorica za ovz godinu.

“Prihodi Operatora tržišta za ovu godinu planirani su u ukupnom iznosu od 814.357 eura i odnose se na prihode od regulisane djelatnosti (783.564 eura) i prihode po osnovu naknade za korišćenje garancija porijekla (30.793 eura)”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su poslovni rashodi za ovu godinu predviđeni na 803.337 eura i sastoje se od troškova poslovanja od 781.594 eura i troškova amortizacije 21.743 eura.

Vlada je danas usvojila i Informaciju o potpisivanju Sporazuma o donaciji sa Evropskom investicionom bankom (EIB) za potrebe finansiranja realizacije projekta „Program unapređenja crnogorskog obrazovanja”, i prihvatila tekst Sporazuma.

Oni su podsjetili da je Vlada Crne Gore 6. novembra 2019. godine potpisala Finansijski ugovor o kreditu sa EIB za finansiranje realizacije projekta „Program unapređenja crnogorskog obrazovanja“, kojim je bilo predviđeno ulaganje u sistem obrazovanja vrijedno 40,54 miliona EUR.

“Međutim, kako se sa realizacijom projekta nije počelo odmah nakon potpisivanja ugovora, bilo je neophodno da se revidiraju procijenjene vrijednosti svakog segmenta projekta pojedinačno”, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, nakon revizije i usljed nestabilnosti na tržištu i inflatornih kretanja u proteklom periodu, došlo se do činjenice da je za realizaciju svih segmenata u novim uslovima neophodno izdvojiti 63,92 miliona EUR, bez uračunatog PDV-a, što čini uvećanje vrijednosti projekta za preko 21 milion.

Iz Vlade su naveli da je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije potražilo alternativne načine za obezbjeđivanje sredstava, i u saradnji i uz koordinaciju EIB-om, apliciralo za donaciju prema Zapadnobalkanskom investicionom fondu (WBIF), od koga je obezbijeđeno 4.529.034 EUR.

Oni su dodali da je donaciju od 6.464.830 eura obezbijedila EIB, što ukupno čini cifru od 10.993.864 EUR donacije za potrebe finansiranja implementacije projekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đerić: MANJE SIVE EKONOMIJE U ULCINJU, NEMA SELEKTIVNOSTI U NAŠEM RADU

TV CG, Naši u svijetu: HEROJI NJUJORKA IZ ULCINJA

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Policija: KRIVIČNA PRIJAVA ZBOG GRADNJE U ŠTOJU
Policija: KRIVIČNA PRIJAVA ZBOG GRADNJE U ŠTOJU

Ulcinjska policija podnijela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu protiv V.M. (65) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije

Opština Ulcinj: Sastanak sa direktorima škola
Opština Ulcinj: Sastanak sa direktorima škola

Na inicijativu predsjednika Opštine Ulcinj Gencija Nimanbegu organizovan je sastanak sa direktorima škola. Svrha sastanka je bila izgradnja mostova saradnje sa obrazovnim institucijama i Opštinom

Zaključen Memorandum o saradnji između JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj i Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore
Zaključen Memorandum o saradnji između JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj i Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore

Dana 12. 07.2024.godine Biljana Pajović, direktorica Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, Marina Kastrati, trenutna vršiteljka dužnosti rukovodioca u Područnoj jedinici Ulcinj, i

Saopštenje “Vodovoda i kanalizacije”: PREKIDI U SNADBIJEVANJU SU I ZBOG STRUJE
Saopštenje “Vodovoda i kanalizacije”: PREKIDI U SNADBIJEVANJU SU I ZBOG STRUJE

Poštovani potrošači! – Obavještavamo vas da zbog čestih prekida koji se dešavaju u elektroenergetskom sistemu, posljedice su i na vodovodnoj mreži na cijeloj teritoriji Opštine

Vlada u povodu 13. jula: NERADNI DANI SUBOTA, NEĐELJA I PONEĐELJAK
Vlada u povodu 13. jula: NERADNI DANI SUBOTA, NEĐELJA I PONEĐELJAK

Neradni dani povodom Dana državnosti biće subota, nedjelja i ponedjeljak, 13, 14. i 15. jul, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS). Iz